Adina Renate MOTICA

Studii:

 • absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (1997);
 • doctor în drept (drept civil) – 2006;
 •  absolventă a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

 

Activitate profesională:

 • conferenţiar universitar al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (cadru didactic – 1997-prezent), titular al cursurilor de Dreptul familiei şi Regimuri matrimoniale;
 • notar public în cadrul Biroului Individual Notarial „Motica Adina-Renate” (1999-prezent);
 • formator în cadrul Institutului Notarial Român (2015-prezent);
 • mediator (2013-prezent);
 • membru în Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici din Timişoara (2013-prezent);
 • moderator şi organizator al conferinţelor şi simpozioanelor în domeniul juridic din 1999.

 

Activitate ştiinţifică:

 • autor al lucrărilor: Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale. Curs teoretic şi practic, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 (ed. a II-a, revăzută şi adăugită, 2018; ed. a III-a, revăzută și adăugită, 2021); Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale. Curs rezumat, speţe şi practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; Regimurile matrimoniale în diverse sisteme de drept, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2012; Noţiuni de dreptul familiei şi ocrotirea persoanei, Ed. Alma Mater, 2000;
 • coautor al lucrărilor: Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018; Fişe de drept civil. Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018; Admiterea în notariat. Teste grilă şi sinteze teoretice, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 (ed. a II-a, revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016; ed. a III-a, revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018; ed. a IV-a, revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018; ed. a V-a, revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2019; ed. a VI-a, revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2020; ed. a VII-a, revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2021; ed. a VIII-a, revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2022); Legislaţie notarială. Ediţie îngrijită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018-2022; Dreptul familiei aplicat. Cereri si acţiuni cu caracter nepatrimonial, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015; Elemente de drept, Ed. Universitas Timisiensis, Timişoara, 2003; Elemente de drept. I. Drept Public, Ed. Universitas Timisiensis, Timişoara, 2000;
 •  autor sau, după caz, coautor a numeroase articole şi studii publicate în reviste de specialitate, dintre care menţionăm: Reflexia interesului superior al minorului în acordul parental, în Revista de Dreptul Familiei supliment/2021 (coautor Oana Elena Buzincu); Familia prin contract, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1-2/2019 (coautor Lavinia Tec); Pactele civile de solidaritate, necesitate sau pretext?, în R.R.D.P. nr. 3/2018; Sindromul alienării parentale, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 2/2015; Consideraţii privind aplicarea principiului ocrotirii interesului superior al copilului în caz de divorţ al părinţilor săi, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 2/2014; Consideraţii asupra instituţiei logodnei în reglementarea Codului civil român, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 1/ 2014; Caracterizarea generală a regimului matrimonial al participării la achiziţii, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 1-2/2008; Noţiunea şi caracterizarea regimurilor matrimoniale de tip comunitar, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, vol. 1/2007; Reglementarea convenţiei matrimoniale în dreptul austriac, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, vol. 2/2007; Reglementarea locuinţei familiei în regimul primar din dreptul francez şi Proiectul noului Cod civil Român, în Pandectele Române, Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie – Lucrările Conferinţei Internaţionale bienale organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 17-18 noiembrie 2006, publicată în 2007; Delimitarea convenţiei matrimoniale de alte instituţii, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 2/2006; Principiile directoare ale regimurilor matrimoniale, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 2/2006; Bunurile comune ale soţilor şi drepturile soţilor asupra acestora, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 2/2006; Procrearea asistată medical, coautor, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 1/2005; Divorţul prin acordul soţilor în lumina legislaţiilor română şi franceză, coautor, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept, nr. 1/2004; Competenţa instanţelor de contencios administrativ în materia constituirii şi reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, coautor, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Iurisprudentia nr. 1/1999; Incapacităţi legale de a încheia contracte de vânzare-cumpărare cu privire la imobile, coautor, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Iurisprudentia nr. 1-2/1998; Reglementarea simulaţiei în legislaţia civilă şi reflectarea ei în doctrina şi practica judiciară, coautor, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Iurisprudentia nr. 1-2/1997.

 

Premii:

 • Premiul „Eugen A. Barasch” pentru studiul „Familia prin contract” publicat în nr. 1-2/2019 al Revistei de Dreptul Familiei (coautor conf.univ. dr. Lavinia Tec).

Contact:

adina.motica@e-uvt.ro