Admisibilitatea cererii de atribuire la divorț a beneficiului locuinței familiei în lipsa unei cereri de partaj

Ioan Ilieș Neamț

Admisibilitatea cererii de atribuire la divorţ a beneficiului locuinţei familiei în lipsa unei cereri de partaj În interpretarea dispoziţiilor art. 324 alin. (1) şi (4) C. civ., sintagma „până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj” reprezintă momentul maxim până la care hotărârea prin care a fost admisă o cerere având ca obiect atribuirea beneficiului locuinţei conjugale la desfacerea căsătoriei îşi produce efectele juridice, fără ca admisibilitatea acţiunii să fie condiţionată de existenţa pe rolul instanţelor judecătoreşti a unei cereri având ca obiect ieşirea din indiviziune asupra aceleiaşi locuinţe [ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dec. nr. 7/2024, publicată în M. Of. nr. 186 din 7 martie 2024, trimisă, în rezumat şi cu comentariu, de IOAN ILIEŞ NEAMŢ].