Alexandru Victor Doroș

Studii:

  • Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara (2013);
  • Institutul Notarial Român (promoția 2013-2015);
  • Studii universitare de masterat in cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept (2014-2015);
  • Doctorand în cadrul Universității de Vest din Timișoara, Școala Doctorală a Facultății de Drept (2015-prezent).

Activitate profesională:

  • Traducător și interpret autorizat pentru limba germană (2011-prezent);
  • Notar public (2016-prezent).

 

Activitate științifică:

  • Articole: Considerații privind legea aplicabilă succesiunii în lumina Regulamentului (UE) nr. 650/2012 din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor, în Buletinul Notarilor Publici nr. 5/2015; Scurte considerații asupra instituției fideiusiunii, în Buletinul Notarilor Publici nr. 1/2016; Aspecte de drept internațional privat român privind efectele căsătoriei, în Studii și cercetări juridice europene, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Regimul juridic al termenului de reflecţie din cadrul procedurii divorţului pe cale notarială, în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020; Punerea în executare a obligaţiilor izvorâte din acordul parental, F. Mangu (coord.),  Probleme controversate in dreptul obligatiilor, Ed. Universul Juridic, București, 2020; Manifestări ale libertății de voință în dreptul internațional privat european al familiei, disponibil la adresa www.universuljuridic.ro; Consideraţii asupra încheierii valabile a unor acte juridice de către unul sau de către ambii soţi în lumina diferitelor regimuri matrimoniale, în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021.
  • Carți: Legea notarilor publici. Comentariu pe articole [I.-F. Popa, A.-A. Moise (coord.), Ed. Solomon, București, 2016];
  • Participant la diferite conferințe naționale și internaționale: Simpozion Internațional Notarial „Notarul și familia”, Timișoara (2015); Conferința Internațională a Doctoranzilor – Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (2016); Conferința Națională de Drept Comercial  „Contractele nenumite în afaceri”, Timișoara (2016); Conferința Internațională Bienală – Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara (2018); 31. Europäische Notarentage, Salzburg (2019); Conferința națională de drept civil. Familia, ONLINE (2020); 32. Europäische Notarentage, Salzburg (2022).

Contact:

dorosalex@yahoo.com