Anthony Murphy

Studii:

  • licențiat (2017) și master (2018) în drept al Universității „Ovidius” din Constanța;
  • absolvent programului de formare psihopedagogică, nivel I (2019) și II (2020), în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Ovidius” din Constanța;
  • doctor în drept (2021) al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu calificativul „Excelent” (distincția Summa cum laude).

 

Activitate profesională:

  • cadru didactic asociat (asistent universitar) la Departamentul de Drept, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța (din 2022).

 

Activitate științifică:

  • autorul unei monografii având la bază teza de doctorat (Nedemnitatea succesorală și dezmoștenirea, Ed. Universul Juridic, București, 2022, 306 p., cu o prefață de prof. univ. dr. Mircea Dan Bob-Bocșan);
  • autor al unor contribuții publicate în volume apărute la edituri din țară [M.D. Bob-Bocșan, S. Cercel (coord.), Despre (r)evoluții în drept. Studii dedicate centenarului Vladimir Hanga, Ed. Academiei Române și Ed. Universul Juridic, București, 2021] și din străinătate [R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds.), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2017-];
  • autor sau coautor al unor studii și articole publicate în reviste de prestigiu în domeniul științelor juridice, atât în țară (Dreptul, Curierul Judiciar, Revista de Dreptul Familiei), cât și în străinătate (Trusts & Trustees, European Review of Private Law, European Journal of Comparative Law and Governance).

Contact:

anthony.murphy@365.univ-ovidius.ro