Bogdan-Dumitru MOLOMAN

Studii:

 • absolvent atât al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cât şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul aceleiaşi universităţi clujene;
 • absolvent al masterului „Ştiinţe penale şi criminalistică” organizat de Facultatea de Drept (Cluj-Napoca) din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti;
 • formator/trainer calificat;
 • cursuri de pregătire profesională: Sistemul drepturilor omului. Aplicabilitate şi garanţii – Sinaia, 22-27 august 2016; Răspunderea juridică a funcţionarilor publici – Braşov, 17-21 noiembrie 2014.

 

Activitate profesională:

 • inspector (februarie 2009 – august 2016), consilier superior (septembrie 2016 – prezent) la Compartimentul Autoritate Tutelară (Direcţia Administraţie Publică, Juridic) din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
 • fondator, membru în consiliul științific și redactor-șef adjunct al publicației „Revista de Dreptul Familiei”.

 

Activitate ştiinţifică:

  1. autor al lucrărilor: Legislația familiei adnotată, Ed. Universul Juridic, București, 2018; Dicţionar de dreptul familiei cu termenii şi expresiile juridice traduse în franceză, italiană şi spaniolă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; Protecţia copilului, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008; Încheierea, desfiinţarea, încetarea şi desfacerea căsătoriei, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008.
  2. coautor, alături de avocat Lazăr-Ciprian URECHE, al lucrărilor: Ghid privind procedura adopției, Universul Juridic, Bucureşti, 2017; Legea nr. 273/2009 privind procedura adopției. Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; Noul Cod civil. Cartea a II-a – Despre familie – Art. 258-534. Comentarii, explicaţii şi jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
  3. coautor, alături de judecător dr. Gabriela Cristina FRENŢIU, al cursului universitar: Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008; ed. a II-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2010; ed. a III-a revăzută şi actualizată potrivit Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
  4. autor sau, după caz, coautor a peste 35 de articole şi studii publicate în prestigioase reviste de specialitate juridică din ţară („ACTA Universitatis Lucian Blaga. Iurisprudentia”, „Caiete de Drept Penal”, „Dreptul”, „Journal of Law and Social Sciences”; „Pandectele Române”, „Revista de Dreptul Familiei”, „Revista Română de Drept Privat”, „Revista Română de Jurisprudenţă”, „Revista Transilvană de Științe Administrative”, „Studia Universitatis Babeş‑Bolyai. Iurisprudentia”), precum și din străinătate [„Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” (Madrid, Spania), „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil” (Guayaquil, Ecuador)].

Cu titlu de exemplu: Consimțământul – actor important în procedura adopției, în R.R.D.P. nr. 3/2018; Discuții privind încuviințarea adopției în actuala reglementare, în ACTA Universitatis Lucian Blaga – Iurisprudentia nr. 2/2017; Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil, în R.R.D.J. nr. 4/2017; Concediul de acomodare, în R.R.D.J. nr. 4/2016; Autoritatea părintească, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia nr. 1/2016; Observații în legătură cu clauza de preciput în statornicirea Codului civil, în Dreptul nr. 3/2016; Discuţii privind convenţia matrimonială în reglementarea actualului Cod civil, în Dreptul nr. 2/2016; Succinte consideraţii cu referire la obligaţia de întreţinere în actuala statornicire a Codului civil, în Dreptul nr. 9/2015; Radiografie asupra instituţiei logodnei în reglementarea Noului Cod civil, în R.R.D.J. nr. 3/2015; Infracţiunea de act sexual cu un minor în reglementarea noului Cod penal,în P.R. nr. 4/2015; Scurte consideraţiuni privind dreptul la despăgubiri în caz de divorţ, potrivit art. 388 NCC, în R.R.D.J. nr. 6/2014; Infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului în reglementarea Noului Cod penal, în P.R. nr. 11/2014; Infracţiunea de abandon de familie. Disecţia prevederilor art. 378 NCP, în R.R.D.J. nr. 5/2014; Consideraţii privind competenţa Autorităţii Tutelare sub auspiciile noilor reglementări legale,înP.R. nr. 7/2014; Consideraţii referitoare la infracţiunea privind împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu în reglementarea noului Cod penal,înR.R.D.J. nr. 3/2014; Aspecte referitoare la răspunderea penală a minorului în noul Cod penal, înC.D.P. nr. 1/2014; Prestaţia compensatorie – sprijin acordat soţului inocent şi vulnerabil urmare a divorţului, în R.R.D.J. nr. 6/2013; Infracţiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal,în R.R.D.J. nr. 5/2013; Ancheta psihosocială a autorităţii tutelare – personaj special în distribuţia cauzelor aflate pe rolul instanţei de tutelă. Act administrativ sau simplu mijloc de probă, în R.R.D.J. nr. 3/2013; Implicaţii ale continuării acţiunii de divorţ de către moştenitorii soţului reclamant decedat. Inadvertenţe între dispoziţiile de drept material şi cele de drept procedural, în R.R.D.J. nr. 2/2013; Los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley rumana para contraer matrimonio, în Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nr. 28/2010 (Guayaquil, Ecuador); Consideraciones sobre el matrimonio religioso en Rumanía, în Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado nr. 19/Enero 2009, (RI §407322), Ed. Iustel, 2009, Madrid  (Spania).

                 e. membru titular al AIJUDEFA – Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (http://www.aijudefa.com)

 – participant la diferite conferințe naționale și internaționale.

 

 

Premii:

 • Premiul municipiului Bistrița (decernat la data de 18 decembrie 2018 în cadrul Galei „Premiile municipiului Bistrița 2018”).

 

Web site:

www.sites.google.com/site/molomanbogdan