Călina JUGASTRU

Calina Jugastru

Studii:

 • absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
 • doctor în drept (drept civil) 2000, Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca;
 • studii postdoctorale (2010-2013) în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”.

 

Activitate profesională:

 • judecător (1993-1995);
 • procuror (1995-1998);
 • cadru didactic asociat la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (1996-1998);
 • asistent universitar (1998-2001); lector universitar (2001-2003); conferențiar universitar (2003-2008); profesor universitar (2008-prezent), Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • prodecan (2001-2004), secretar științific (2001-2004), decan (2012-2016) al Facultății de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • membru corespondent al Academiei de Științe Juridice din România
 • membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare – Comisia de Științe Juridice
 • membru în 81 de comisii de susținere publică a tezelor de doctorat
 • membru în 23 de comisii de ocupare a posturilor didactice în învățământul superior
 • secretar de redacție și membru fondator al revistei Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia;
 • membru în consiliul științific al revistelor: Revista Română de Drept Privat, Acta Universitatis Lucian Blaga – Seria Iurisprudentia, Revista română de dreptul proprietății intelectuale, Revista de Științe Juridice, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Seria Humanistica, Fiat Iustitia

 

Activitate ştiinţifică:

 1. autor sau, după caz, coautor de cărți în domeniul științelor juridice (la edituri din țară și din străinătate), dintre care amintim:
 1. tratate, cursuri universitare: Tratat de drept procesual civil, Volumul II. Căile de atac. Procedurile speciale. executarea silită. Procesul civil internațional. Conform Codului de procedură civilă republicat,  Ed. Universul Juridic, București, 2015 (coautor), lucrare coordonată de Prof. univ. dr.h.c. Ioan Leș; Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. Universul Juridic, București, 2017; Teoria generală a obligațiilor, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2015; Manual de drept internațional privat român, Ed. Hamangiu, București, 2008 (coautor:) [Ed. C.H. Beck, București, 2001 și 1999; Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1998]; Drept civil. Persoanele, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, București, 2007 (coautor); Drept civil. Obligațiile, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, edițiile 2007, 2003 și 2002; Drept civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, 2003, București (coautor); Principii și instituții de drept civil. Curs selectiv pentru licență, 2002-2003, Ed. Rosetti, București, 2002 (coautor).
 2. monografii: Prejudiciul – repere românești în context european, Ed. Hamangiu, București, 2013; Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, Ed. Lumina Lex, București, 2001; Unitățile administrativ-teritoriale. Domeniul public, domeniul privat, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2001.
 3. culegeri de studii: Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor – secvențe în actualitatea Codului civil, Ed. Hamangiu, București, 2013; Probleme actuale ale răspunderii în Dreptul Internetului, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2004.

 

Premii:

 • Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea Ioan Leș (coord.), Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Eugen Hurubă, Adrian Circa, Sebastian Spinei, Tratat de drept procesual civil, Volumul II. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional. Conform Codului de procedură civilă republicat, Ed. Universul Juridic, București, 2015.

Contact:

calinafeliciajugastru7@gmail.com