Codruţa HAGEANU

Studii:

 •  absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (1994);
 •  doctor în drept (drept civil) (2004), Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

 

Activitate profesională:

 •  judecător, Judecătoria Sibiu (1994-2002);
 •  judecător, Tribunalul Sibiu (2002-prezent);
 •  cadru didactic asociat la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (1998-2000);
 •  asistent universitar, lector universitar (2000-2014); conferenţiar universitar (2014-prezent), Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 •  membru într-o comisie de susţinere publică a tezelor de doctorat;
 •  membru în trei comisii de ocupare a posturilor didactice în învăţământul superior;
 •  membru în consiliul ştiinţific al revistei Acta Universitatis Lucian Blaga – Seria Iurisprudentia;
 •  membru în Asociaţia Internaţională a Magistraţilor pentru Tineret şi Familie (1997-2010).

 

Activitate ştiinţifică:

 • autor sau, după caz, coautor de cărţi în domeniul ştiinţelor juridice, dintre care amintim:
 • cursuri universitare: Dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999 (reeditată în 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009 şi 2012) (coautor); Dreptul familiei şi actele de stare civilă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012 (ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017); Dreptul familiei (ed. a III-a, Ed. Hamangiu, București, 2023); Drept civil. Succesiuni (Ed. Hamangiu, București, 2024)
 • culegeri de jurisprudenţă sau fişe şi subiecte pentru examene: Contractul de închiriere. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007 (coautor); Fişe de drept civil. Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018 (coautor); Admiterea în magistratură şi în avocatură. Culegere de subiecte cu explicaţii de răspuns, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018 (coautor); Admiterea în magistratură şi în avocatură. Culegere de subiecte cu explicaţii ale variantelor de răspuns. Vol. I – Drept civil, Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019 (coautor);
 •  monografii: Contractul de închiriere, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011.
 • autor a peste 40 de articole, studii sau note de practică judiciară publicate în reviste de specialitate şi în volumele manifestărilor ştiinţifice.
 • Participant la diferite conferințe naționale și internaționale.

Contact:

hageanu.codruta@yahoo.com