Cristina Codruța Hageanu, Dreptul familiei, ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2023, 528 pag.

Bogdan Dumitru Moloman

Doamna Cristina Codruţa Hageanu, conferenţiar universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, avocat pledant în cadrul Baroului Sibiu, fost
judecător al Tribunalului Sibiu, mânată (în primul rând) de reforma privind persoanele incapabile (începută prin Decizia nr. 601/2020 a Curţii Constituţionale şi concretizată prin Legea nr. 140/2022), aduce în atenţia noastră, a celor pasionaţi de dreptul familiei, o nouă ediţie a cursului ce îi poartă semnătura.
Această a treia ediţie (revizuită şi adăugită), apărută în colecţia „Carte universitară” a Editurii Hamangiu, reprezintă o analiză exhaustivă a instituţiilor reglementate de legiuitor în Cartea a II-a, „Despre familie”, a Codului civil; însăşi doamna profesor evidenţiază faptul că această lucrare „are caracter didactic şi se adresează cu prioritate studenţilor, însă este un
instrument util şi pentru practicieni”.
În cuprinsul celor 528 de pagini, doamna profesor, chiar dacă analizează atât prevederile Codului civil, cât şi dispoziţiile legilor speciale referitoare la relaţiile de familie, nu face rabat de a prezenta, acolo unde consideră necesar, aspecte istorice, culturale şi de drept comparat, captivând, fără urmă de tăgadă, cititorul.

(…)

 

Recenzie publicată în RDF nr. 1/2024