Dan CHIRICĂ

Dan CHIRICĂ

 

Studii:

 • absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş‑Bolyai din  Cluj‑Napoca;
 • doctor în drept (1992), Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Mircea Mureşan;
 • stagii de pregătire – Universitatea Paris II, Panthéon-Assas, 2000, 2001, 2002.

 

Activitate profesională:

 •  jurisconsult şi avocat (1976-1981);
 • cercetător ştiinţific la Centrul de Ştiinţe Sociale din Cluj-Napoca al Academiei Române (1981-1993);
 • lector universitar (1993-1997), conferenţiar universitar (1997-1999) şi profesor universitar (1999-2017) la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
 • şeful Catedrei de drept privat (2000-2004) a Facultăţii de Drept din cadrul aceleiaşi universităţi clujene;
 • avocat pledant în Baroul Cluj (1990-prezent);
 • preşedinte al Filialei din România a „Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française” (2002-2006);
 • membru al consiliului ştiinţific al revistelor „Pandectele Române” şi „Revista Română de Drept Privat”;
 • membru al Academiei de Ştiinţe Juridice din România (2016-prezent).

 

 

Activitate ştiinţifică:

   • autor al lucrărilor: Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014 (ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017); Studii de drept privat, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010; Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I. Vânzarea şi schimbul, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 (ed. a II-a, revizuită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017); Contracte speciale civile şi comerciale. Vol. I. Vânzarea şi schimbul (Partea 1), Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005; Drept civil. Succesiuni şi testamente, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003; Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997 şi 1999; Drept civil. Succesiuni, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996 şi 1999; Drept civil. Contracte speciale, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994;
   • autor a peste 72 de articole, studii, note publicate în diverse reviste de specialitate.

 

Premii:

   • Premiul „Matei Barbu Cantacuzino” pentru întreaga activitate în domeniul dreptului privat, OPERA OMNIA. Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic şi Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Naţională a Barourilor din România, pentru cea mai bună carte în domeniul dreptului privat;
   • Premiul „Traian Ionaşcu” pentru lucrarea Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014. Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic şi Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România, pentru cea mai bună carte în domeniul dreptului privat;
   • Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
   • Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Tratat de drept civil. Contracte speciale. Voi. I. Vânzarea şi schimbul, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
   • Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Drept civil. Succesiuni şi testamente, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003.