Decăderea din exercițiul drepturilor părintești. Calitate procesuală activă. Autoritatea tutelară. Constituționalitate

Bogdan Dumitru Moloman

Textul de lege criticat (art. 508 C. civ., n.n.) stabileşte calitatea procesuală activă în formularea cererii de decădere din drepturile părinteşti exclusiv autorităţii tutelare dacă viaţa,
sănătatea sau dezvoltarea fizică a copilului este primejduită prin modalităţile expres prevăzute de text.
Autoritatea tutelară apare a fi concepută ca un factor de echilibru în acele situaţii în care între părinţi există o stare conflictuală exacerbată, care a dus la desfacerea căsătoriei şi pe al cărei fond aceştia au tendinţa să recurgă la orice mijloace pe care legea le oferă pentru a se şicana reciproc, ajungând până la dispute cu privire la situaţia copiilor, care, doar aparent, dau expresie interesului acestora din urmă [CC, dec. nr. 30/2023, publicată în M. Of. nr. 378 din 3 mai 2023, trimisă, în rezumat de BOGDAN DUMITRU MOLOMAN].