Emese FLORIAN

Studii:

 •       absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş‑Bolyai din Cluj‑Napoca;
 •       doctor în drept (1997), Facultatea de Drept a Universităţii Babeş‑Bolyai din Cluj‑Napoca, cu teza „Puterea lucrului judecat în materie civilă”, sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Ion Deleanu.

 

       Activitate profesională:

 •     asistent universitar (1990-1994), lector universitar (1994-1999), conferenţiar universitar (1999-2014), profesor universitar (2014-prezent), Facultatea de Drept a Universităţii Babeş‑Bolyai din Cluj‑Napoca;
 •     avocat în cadrul Baroul Cluj (1984-1991);
 •     membru în consiliul de redacţie al Revistei „Curierul Judiciar”;
 •     membru în consiliul ştiinţific al Revistei de Dreptul Familiei.

 

      Activitate ştiinţifică:

 1.    a) articole şi studii publicate în prestigioase reviste de specialitate indexate BDI (spre exemplu: „Curierul judiciar”, „Pandectele Române”, „Revista Română de Drept Privat”, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” etc.);
 2.    b) lucrări publicate ca autor sau în coautorat:
 •   Fişe de drept civil. Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018 (coord. şi coautor);
 •   Familie şi moştenire în România, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 (coautor);
 •   Family and inheritance in Romania, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 (coautor);
 •   Culegere de subiecte cu explicaţii ale variantelor de răspuns. Admiterea în magistratură şi în avocatură, Vol. I. Drept civil. Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019 (coautor);
 •   Culegere de subiecte cu explicaţii ale variantelor de răspuns. Admiterea în magistratură şi în avocatură, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018 (coautor);
 •  Teste-grilă. Minispeţe pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil (ed. a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; ed. a IV-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017; ed. a V-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018; ed. a VI-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019) (coautor);
 •  Regimuri matrimoniale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015;
 •  Legislaţia familiei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014 (prefaţă şi coordonator de ediţie);
 •  Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012 (ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014) (coautor);
 •  Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006 (ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008; ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010; ed. a IV-a, revizuită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011; ed. a V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016; ed. a VI-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2018; ed. a VII-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2021);
 •  Protecţia drepturilor copilului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006 (ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007);
 •  Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006 (coautor);
 •  Dreptul familiei, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2003;
 •  Dreptul familiei, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
 • Puterea lucrului judecat în materie civilă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

 

Premii:

 • Premiul „Ion P. Filipescu” – Opera Omnia acordat de Revista de Dreptul Familiei (23 octombrie 2021)
 • Premiul Revistei „Dreptul” acordat în anul 2011 de către Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea Dreptul familiei, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

Contact:

emese.florian@law.ubbcluj.ro