Gabriela-Cristina FRENŢIU

Gabriela-Cristina FRENŢIU

Studii:

 • absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” din Cluj‑Napoca;
 • absolventă a masterului în limba italiană „Cultură şi civilizaţie italiană”, Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;
 • doctor în drept civil (2002), Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş‑Bolyai” din Cluj‑Napoca;
 • diplomă Cambridge (limba engleză) şi diplomă DELF (limba franceză);
 •  stagii de pregătire/perfecţionare profesională: Vilnius, Lituania, 19-21 septembrie 2022, EJTN – Legal lenguage training in cooperation in family law; Paris, Franţa, 28-30 noiembrie 2018, EJTN – Unlawful international transfer of children; Luxembourg, 19-20 noiembrie 2018, Forumul magistraţilor, organizat de Curtea Europeană de Justiţie a Uniunii Europene; Strasbourg, Franţa, 9-11 mai 2016, EJTN – Vizită de studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Paris, Franţa, 19-21 octombrie 2015, ERA – EU Anti-discrimination Law; Bucureşti, 18-22 mai 2015, Franceză juridică; Ljubljana, Slovenia, 25-26 septembrie 2013, EJTN – CILAW – Civil liability arising from motor vehicle accidents; Lisabona, Portugalia, 18-19 octombrie 2012, EJTN – Maintenance Obligations in Europe; Roma, Italia, 10-11 noiembrie 2011, Enforcement of EU Environment Law: The Role of the Judiciary, organizat de The Department of EU Policies of the Italian Government, The Italian Ministries of Foreign Affairs, Justice and Environment and The European Commission; Bucureşti, România, 8-9 septembrie 2011, 22-23 septembrie 2011, Noul Cod civil; Duisburg, Germania, 27-28 iunie 2011, Reţeaua vizând facilitarea cooperării judiciare în materie civilă şi penală între autorităţile judiciare; Bruxelles, Belgia, 6 iunie 2008, atelier de lucru organizat de DG SANCO (Direcţia Generală Sănătate şi Consumatori a Comisiei Europene); Cluj-Napoca, România, 22-23 mai 2008, Comunicare şi relaţii publice; Roma, Italia, 1-12 octombrie 2007, Programme d’échanges d’autorités judiciaires (Program de schimb al autorităţilor judiciare), coordonat de Şcoala de Magistratură din Franţa; Vatra Dornei, România, septembrie 2006, Management judiciar; Genova, Italia, 13-26 noiembrie 2005, Programme d’échanges d’autorités judiciaires (Program de schimb al autorităţilor judiciare), coordonat de Şcoala de Magistratură din Franţa; Cluj, România, 15-16 septembrie 2005, Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Sovata, România, 23-24 septembrie 2002, Seminarul de drept civil pentru judecătorii promovaţi la tribunale; Besançon, Franţa, 1-10 iunie 2002, Program de cooperare judiciară bilaterală – Instituţiile judiciare şi siguranţa dezvoltării. Parteneri şi reţele; Cluj, România, 6-7 septembrie 2001, Programul franco-germano-român de pregătire a judecătorilor români în drept comunitar; Cluj, România, 16-17 martie 2001, 22-23 iunie 2001, Jurisprudenţa europeană privind libertatea de exprimare.

 

Activitate profesională:

 • avocat stagiar în cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud;
 • judecător la Judecătoria Bistriţa, Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secţia civilă; vicepreşedinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud; preşedinte al secţiei I civile a Tribunalului Bistriţa-Năsăud;
 • lector universitar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca – Extensia Universitară Bistriţa (2005-2014);
 • obţinut prin concurs gradul profesional de judecător de curte de apel;
 • membru în consiliul ştiinţific al Revistei de dreptul familiei.

 

Activitate ştiinţifică:

 • aproximativ 150 de articole publicate în revistele de specialitate indexate BDI („Analele Universităţii din Oradea”, „Fiat Justiţia”, „Amfiteatru UB”, „Revista de drept penal”, „Dreptul”, „Curierul judiciar”, „Revista de drept comercial”, „Revista Română de Dreptul Muncii”, „Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative”, „Revista Română de Drept Privat”, „Revista de dreptul familiei”, „Revista Română de Jurisprudenţă”, „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil”, Guayaquil – Ecuador);
 • lucrări publicate ca autor sau în coautorat: Instituţii de drept civil român, Ed. Casa Cărţilor, Oradea, 2002; Retrocedarea imobilelor preluate abuziv, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, premiată de Uniunea Juriştilor din România, revista „Dreptul”, în decembrie 2007; Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008 (coautor Denisa Livia Băldean); Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008 (coautor Bogdan Dumitru Moloman); Dicţionar juridic italian-român şi român-italian, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008 (coautor); Drept constituţional. Note de curs, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; Principalele instituţii de drept civil. Note de curs, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; Fondul funciar. Culegere de jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 (coautor); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 (coautor); Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010 (coautor Bogdan Dumitru Moloman); Contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă. Conflictele colective de muncă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011 (coautor); Asigurări sociale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011 (coautor); Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, ed. a III-a, revăzută şi actualizată potrivit Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011 (coautor Bogdan Dumitru Moloman); Principalele instituţii de drept civil. Suport de curs, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012 (coautor); Comentariile Codului civil. Prescripţia extinctivă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012; Comentariile Codului civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012; Comentariile Codului civil. Liberalităţile. Testamentul. Rezerva succesorală. Reducţiunea liberalităţilor excesive, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013; Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013 (coautor); Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudenţă CEDO, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013; Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Titlul I. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, Bucureşti, 2014; Minispeţe. Vol. I. Drept civil, Solomon, Bucureşti, 2016 (coautor); Minispeţe. Vol. II. Drept procesual civil, Ed. Solomon, Bucureşti, 2016 (coautor); Teste grilă. Drept civil – Drept procesual civil – Drept penal – Procedură penală, ed. a IV-a, Ed. Solomon, Bucureşti, 2017 (coautor); Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 (vol. I), 2017 (vol. II) (coautor); Apelul. Jurisprudenţă relevantă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 (coautor); Competenţa. Jurisprudenţă relevantă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018 (coautor); Teste grilă. Drept civil – Drept procesual civil – Drept penal – Procedură penală, ed. a V-a, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018 (coautor); Autoritatea părintească. Între măreţie şi decădere, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018 (coautor); Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Ed. Solomon, Bucureşti, 2018; Minispeţe. Vol. II. Drept procesual civil, ed. a II-a, Ed. Solomon, Bucureşti, 2019 (coautor); Instanţa de executare, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019; Teste grilă. Drept civil – Drept procesual civil, Ed. Solomon, Bucureşti, 2019 (coautor); Teste grilă, ed. a VI-a, vol. I – Drept civil – Drept procesual civil, Ed. Solomon, Bucureşti, 2019 (coautor); Citarea şi comunicarea actelor de procedură în procesul civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2021 ; Taxele judiciare de timbru şi ajutorul public judiciar în procesul civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2020; Codul de procedură civilă pentru uzul studenților și al candidaților la examenele de admitere în profesie, Ed. Solomon, București, 2021;
 • coordonator al lucrărilor: Buletinul jurisprudenţei Tribunalului Bistriţa-Năsăud 2008, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; Buletinul jurisprudenţei Tribunalului Bistriţa-Năsăud 2009, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011; Buletinul jurisprudenţei Tribunalului Bistriţa-Năsăud 2011, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013.

 

Premii:

 •  premiul Uniunii Juriştilor din România, revista „Dreptul”, acordat în decembrie 2007, pentru lucrarea Retrocedarea imobilelor preluate abuziv, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007;
 •  diploma Uniunii Juriştilor din România pentru activitatea juridică publicistică pe anul 2005;
 •  diploma Ministerului Justiţiei pentru contribuţie deosebită la evoluţia doctrinei juridice şi a jurisprudenţei (2005).

 

Contact:

frentiu_cristina@yahoo.com