Ioan LEȘ

Studii:

 •  absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş‑Bolyai din Cluj‑Napoca (1970);
 •  doctor în drept procesual civil (1977);

 

Activitate profesională:

 • ­ avocat (1970-1975);
 •  lector universitar (1975­1986) la Facultatea de Drept Economic şi Administrativ din Sibiu;
 • ­ judecător la Tribunalul judeţean Sibiu, ca urmare a desfiinţării Facultăţii de Drept Economic şi Administrativ din Sibiu (1986);
 • ­ notar-şef la Notariatul de stat judeţean Sibiu (1987­1990);
 • ­ profesor universitar titular la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” din Sibiu (1991-prezent);
 • ­ conducător de doctorat în domeniul Dreptului procesual civil (1997-prezent);
 • ­ decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Româno-Germane din Sibiu (1998­2000);
 • ­ decan al Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu” din Sibiu (2000­2001);
 • ­ preşedinte al Fundaţiei Universitare pentru Integrare Europeană din Sibiu (2000­2002);
 • ­ membru al Comisiei juridice de acreditare a titlurilor ştiinţifice şi universitare din M.E.N. (2000­2003);
 • ­ membru al Comisiei juridice a C.N.E.A.A. (Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare Academică) (2000-prezent);
 • ­ director coordonator al Institutului de Ştiinţe Administrative al României (2001­2004);
 • membru în Colegiile de redacţie sau în consiliile ştiinţifice ale unor importante reviste juridice („Dreptul”; „Revista Română de Drept Privat”; „Curierul Judiciar”; „Acta Universitatis Lucian Blaga”; „Revue Roumain de Droit Comparé”; „Revista Română de Executare Silită” etc.);
 •  membru fondator şi membru titular al Academiei de Ştiinţe Juridice din România.

 

Activitate diplomatică:

 • ­ ambasador al României în Venezuela (1992 – ­1996);
 •  ambasador al României în Barbados şi Jamaica, cu reşedinţa în Caracas (1994­ – 1996);
 • ­ ambasador al României în Haiti, cu reşedinţa în Caracas (1995­1996).

 

Activitate ştiinţifică:

1.autor sau coautor de tratate, cursuri, comentarii şi monografii în domeniul ştiinţelor juridice, dintre care amintim:

 • Drept procesual civil. Curs universitar (coordonator), Ed. Universul Juridic, București, 2021;
 • Instituţii judiciare contemporane, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2019 (coautor);
 • Studii de drept judiciar privat, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
 •  Tratat de drept procesual civil. Vol. I. Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 •  Tratat de drept procesual civil. Vol. II. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internaţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015 (coord. şi coautor);
 • Elemente de drept notarial, ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
 • Noul Cod de procedură civilă. Art. 1-1133. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013;
 • Metamorfoză şi actualitate în dreptul românesc, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012 (coord. şi coautor);
 • Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-449, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
 •  Tratat de drept procesual civil, ed. a V-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010;
 • Manual de drept notarial, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 • Studii de drept judiciar privat, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 • Participarea părţilor în procesul civil, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 • Dicţionar de procedură civilă, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007 (coautor);
 • Sancţiunile procedurale în materie civilă, ed. a III-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007;
 • Principii şi Instituţii de Drept procesual civil, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 3 volume, 1998­1999;
 • ­ Sancţiunile procedurale în materie civilă, Ed. Lumina Lex , Bucureşti, 1997;
 • ­ Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a activităţii notariale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
 • ­ Proceduri civile speciale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000;
 • ­ Tratat de drept procesual civil, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001;
 • ­ Comentariile Codului de procedură civilă, vol. I şi II, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001;
 • ­ Sisteme judiciare comparate, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002;

 

2.  autor a peste 130 de articole şi studii publicate în prestigioase reviste de specialitate;

3.participare la diferite conferinţe sau simpozioane internaţionale: Caracas, Merida, Valencia, Barcelona (Venezuela), Linz, Wroslaw, Marsilia, Valladolid, Rennes, Kiev şi Oajaca (Mexic), Santiago de Chile, Temuco (Chile), Mendoza (Argentina), Cape Town etc.

 

Premii:

 •  Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Principii şi Instituţii de Drept procesual civil, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 3 volume, 1998­1999;
 •  Premiul „V. Dan Zlătescu” (2002) pentru lucrarea Sisteme judiciare comparate, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002;
 •  Premiul „Ilie Stoenescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-449, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
 •  Ordinul del Libertador, clasa I, şi Ordinul „Andres Bello”, clasa I, acordate de preşedintele Venezuelei în anii 1995 şi 2006;
 •  Cetăţean de onoare al oraşelor Valencia, Barcelona şi San Cristobal (Venezuela);
 •  Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova (2018);
 •  Doctor Honoris Causa al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş (2012);
 •  Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2008).

Contact:

lesioan101@gmail.com