Ioana Nicolae

Studii:

 • absolventă a Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (2000);
 •  doctor în drept (2007), Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 •  curs de formare mediator (2012).

  Activitate profesională:

  • avocat definitiv în cadrul Baroului Braşov (2003-prezent);
  • evaluator ARACIS (2013-prezent);
  • preparator universitar (2001-2004); asistent universitar (2004-2007); lector universitar (2007-2013); conferenţiar universitar (2013-2015); profesor universitar (2015-prezent), Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Transilvani Braşov;
  • prodecan (2016-prezent), Facultatea de Drept  din cadrul Universităţii Transilvania Braşov;
  • membru al Colegiului editorial al Journal of Politics and Law, Canada;

membru al Consiliului editorial al revistelor: Acta Universitatis Danubius. Juridica; Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series VII: Social Sciences. Law;

Activitate ştiinţifică:

 1. a) articole şi studii publicate în prestigioase reviste de specialitate indexate BDI (spre exemplu: „Revista de dreptul familiei”; „Dreptul”; „Pandectele Române”, „Revista Română de Drept Privat”, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia”; „Revista Universul Juridic”; „Law Review” „Revista Română de Drept al Afacerilor”; „Revista de Ştiinţe juridice” etc.);
 2. b) lucrări publicate ca autor sau în coautorat:

Devoluţiunea legală şi testamentară a moştenirii, Ed. Hamangiu, 2016;

Fişe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligaţii. Contracte. Succesiuni. Familie, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016 (ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017; ed. a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018; ed. a IV-a, revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018) (coautor);

Dreptul familiei în context naţional şi în raporturile de drept internaţional privat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;

Drept civil. Succesiuni. Moştenirea legală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;

Drept civil. Succesiuni. Moştenirea testamentară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;

Instituţii de dreptul familiei, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;

Contractul de întreţinere. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009.

Premii:

 • Premiul de excelenţă acordat de către Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea Fişe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligaţii. Contracte. Succesiuni. Familie, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016.