Ionuț-Florin Popa

Studii:

 • absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (1997), precum și al studiilor aprofundate „Instituții de drept privat” din cadrul aceleiași universități clujene (2002);
 • absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2000);
 • doctor în drept (drept civil) – 2009, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Liviu Pop.

 

Activitate profesională:

 • profesor universitar al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2017-prezent);
 • asistent universitar (2003-2005), lector universitar (2005-2008), conferențiar universitar (2008-2017) al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca
 • cadru didactic asociat (2001-2003) al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca;
 • notar public (2003-prezent);
 • judecător la Judecătoria Năsăud (1998-2000) și la Judecătoria Turda (2000-2003);
 • consilier juridic (1997);
 • director adjunct și, totodată, membru în consiliul de redacție al Revistei Române de Drept Privat;
 • coordonator al colecției „Biblioteca de Drept Privat” a Editurii Universul Juridic.

 

Activitate științifică (selecție):

 • autor al lucrărilor: Rezoluțiunea și rezilierea în Noul cod civil, Universul Juridic, București, 2012; Conformitatea lucrului vândut, Ed. Universul Juridic, București, 2010;
 • coautor al lucrărilor: Drept civil. Obligațiile, ed. a II-a, revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2020; In honorem Dan Chirică. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea Practică (editor principal – Dan Andrei Popescu; coeditori – Ionuț-Florin Popa, Sergiu Golub, Liviu-Marius Harosa), Ed. Hamangiu, București, 2018;  Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești (coautor și editor coordonator alături de Marian Nicolae), Ed. Solomon, București, 2017; Legea notarilor publici. Comentariu pe articole (coautor și editor coordonator), Ed. Solomon, București, 2016; Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Universul Juridic, București, 2010; Curs de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2015; Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic European (coautor și editor coordonator alături de Dan Andrei Popescu), Ed. Universul Juridic, București, 2015;
 • autor sau, după caz, coautor, al mai multor articole și studii publicate în diverse reviste de specialitate;
 • participant la diferite conferințe naționale și internaționale.

 

Premii:

 • Premiul „Octavian Căpățână”, pentru articolul „Promisiunile unilaterale și bilaterale de contract. Promisiunile unilaterale și sinalagmatice de înstrăinare imobiliară, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2013.  Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (2013);
 • Premiul „Istrate Micescu” al Uniunii Naționale a Juriștilor din România, pentru lucrarea „Tratat elementar de drept civil. Obligațiile”, Ed. Universul Juridic, 2012 (coautor) (2012);
 • Premiul „Traian Ionașcu” al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România, pentru lucrarea „Tratat elementar de drept civil. Obligațiile”, Ed. Universul Juridic, 2012 (coautor) (2012);
 • Premiul „Henri Capitant”, acordat de Asociația Henri Capitant și Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, pentru lucrarea „Conformitatea lucrului vândut”, Ed. Universul Juridic, 2010 (2011);
 • Premiul „Istrate Micescu” al Uniunii Juriștilor din România, Societății Titu Maiorescu și al revistelor Dreptul și Palatul de Justiție, pentru lucrarea „Conformitatea lucrului vândut”, Ed. Universul Juridic, 2010 (2010);
 • Premiul „Octavian Căpățână” al Revistei Române de Drept Privat, pentru studiile „Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradițională și funcționalism (tezele conformității)”, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2009 (I), și „Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradițională și funcționalism (dreptul pozitiv)”, publicat în în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2009 (II) (2010).