Manuela Lavinia Istrătoaie

Studii:

 • absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova;
 • doctor în drept;
 • avocat.

Activitate profesională:

 • conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității din Craiova;
 • avocat în cadrul Baroului Dolj
 • formator INPPA;

Activitate științifică:

 • autor al lucrărilor: Contracte civile speciale, Ed. C.H.Beck, București, 2017 și Obligațiile vânzătorului în Noul cod civil și legislația consumeristă, Ed. Hamangiu, București, 2013;
 • coautor al lucrărilor: La justice en tant que fonction. Le principe de la separation des pouvoirs dans l Etat, Editions universitaires europeennes, Saarbrucken 2013 ; Ideea curgerii timpului și consecințele ei juridice, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002; Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004; Drept civil. Teoria generala a actelor cu titlu gratuit, Ed. All Beck, Bucuresti 2005; Bazele dreptului civil. Volumul IV. Contracte speciale, Ed. C.H.Beck, Bucuresti 2009.
 • autor și coautor la peste 30 de articole și studii publicate în reviste din țară și din străinătate;
 • participant la peste 20 de conferințe interne și internaționale, în calitate de moderator/speaker

Premii:

 • Premiul ”Andrei Rădulescu“ al Academiei Române, pentru lucrarea ,,Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit”, Editura All Beck, București, 2005, coautor, coordonator prof. univ. dr. Ion Dogaru;
 • Diploma de Onoare a Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea ,,Drept civil. Contractele speciale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, coautor, coordonator prof. univ. dr. Ion Dogaru.

Contact:

manuelaistratoaie@yahoo.com