Lavinia TEC

Studii:

 • absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (1998);
 • studii aprofundate – specializarea Dreptul Afacerilor (2000);
 • cursuri de vară – specializarea Drept comparat – organizat de sesiunea august, 1999, Graz;
 • doctor în drept – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara– 2005.

 

Activitate profesională (sinteză):

 • conferenţiar universitar al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (2012–prezent) [lector – 2004-2014; asistent universitar – 2000-2004; preparator universitar – 1998-2000];
 • avocat, Baroul Timiș (1998-prezent);
 • lector în cadrul INPPA – Timișoara (2007-prezent).

 

Publicații (sinteză):

I. Cursuri universitare, monografii:

 • ROȘU, Claudia, TEC, Lavinia, Dreptul societăților comerciale. Curs universitar, Editura Mirton, Timişoara, 2004;
 • ROȘU, Claudia, TEC, Lavinia, Constituirea și funcționarea societăților comerciale, Editura WorldTeach, Timișoara, 2007;
 • TEC, Lavinia, Dreptul comunitar al afacerilor, Editura Mirton, Timișoara, 2008;
 • TEC, Lavinia, Dreptul comunitar al afacerilor, ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Mirton, Timişoara, 2009;
 • TEC, Lavinia, Dreptul comunitar al afacerilor, ediția III-a, revizuită și adăugită, Editura Mirton, Timişoara, 2010;
 • TEC, Lavinia, Dreptul european al afacerilor, Editura Mirton, Timișoara, 2011;
 • TEC, Lavinia, Dreptul european al afacerilor, ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Mirton, Timișoara, 2012;
 • TEC, Lavinia, Elemente drept. Note de curs, Editura Mirton, Timișoara, 2012;
 • TEC,Lavinia, Elemente de dreptul Uniunii Europene, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013.

 

II. Legislație comentată:

 • M. Șcheaua (coord.), D. Trăilă, M. Dub, L. Tec, S. Bodu, R. Rizoiu, Codul civil comentat si adnotat. Despre legea civilă. Despre persoane. Art. 1-257, Editura Rosetti, 2018, p. 91-104, 125-309.

 

III. Articole și studii publicate în diferite reviste de specialitate, dintre care amintim: Revista de Dreptul Familiei; Revista Română de Drept Privat; Analele Universităţii de Vest Timişoara, Seria Juriprudentia; Pandectele Române; Revista de Drept Comercial; Revista Română de Fiscalitate; Revista Română de Dreptul Afacerilor; Revista de Științe Juridice; Curierul Judiciar etc.

 

Premii:

Contact:

maria.tec@e-uvt.ro