Liviu POP

Studii:

 • absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” Cluj‑Napoca (1972), șef de promoție;
 • doctor în drept al  Universităţii „Babeş‑Bolyai” Cluj‑Napoca (1977), conducător științific prof.univ.dr. docent Aurelian Ionașcu;
 • stagii de pregătire şi documentare: Franţa – Universitatea Paris II Pantheon Assas (2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2011) și Universitatea din Dijon (2000); Spania – Universitatea Zaragoza (2001); Belgia – Universitatea din Bruxelles (1993, 1999); Scoţia – Universitatea Edinburgh (1991).

Activitate profesională:

 • asistent universitar: 1972-1978;
 • lector universitar: 1979-1989;
 • conferenţiar universitar: 1990-1992;
 • profesor universitar: 1993-prezent;
 • conducător de doctorat;
 • profesor universitar emerit al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (titlu acordat în 23 februarie 2012).
 • şeful Catedrei de drept privat (1990-1992 şi 2004-2012); decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai (1996-2004); membru al Senatului Universităţii Babeş-Bolyai (1996-2012); preşedintele Comisiei de etică a Senatului Universităţii Babeş-Bolyai (2006-2012);
 • judecător la Curtea de Apel din Cluj în perioada 1993-1996;
 • membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din România ori, după caz, în comisia de specialitate a acestei autorităţi publice (1994-2011);
 • membru în Comisia „Drept” a Consiliului Naţional de Evaluare Academică din România (1993-2005);
 • membru în Comisia de redactare a Proiectului noului Cod civil (1997-2002);
 • arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (2002-prezent);
 • preşedinte al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (2000-2010);
 • avocat în Baroul de Avocaţi Cluj;
 • membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii (2005-2010);
 • membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Pregătire a Avocaţilor (2012-prezent);
 • membru în consiliul ştiinţific, consiliul de onoare sau în colegiul de redacţie al următoarelor reviste de specialitate sau de cultură: Revista română de drept privat; Curierul Judiciar; Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, seria Iurisprudentia; Revista română de arbitraj; Buletinul notarilor publici; Revista „Tabor” (Cluj-Napoca); Revista de Dreptul Familiei;
 • membru al Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, al cărei preşedinte este reputatul profesor Giuseppe Gandolfi, for academic din care fac parte 160 de renumiţi profesori de la cele mai prestigioase universităţi (2001-prezent);
 • membru al Asociaţiei Henri Capitant, Paris (2002).

Activitate ştiinţifică:

 1. Cursuri, tratate, monografii, culegeri de studii:
 • Elemente de drept şi legislaţie agrară, în colaborare, Institutul Agronomic, Cluj, 1974, 214 pagini;
 • Regimul juridic al terenurilor din perimetrul construibil al localităţilor, teză de doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1977, 200 de pagini;
 • Dreptul muncii. Îndrumar practic, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1978, 200 de pagini;
 • Regimul juridic al terenurilor destinate localităţilor, monografie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, 280 de pagini;
 • Drept civil. Obligaţiile, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1982, 379 de pagini;
 • Elemente de drept şi legislaţie economică, în colaborare, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1986, 377 de pagini;
 • Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1987, 323 de pagini;
 • Drept civil. Partea generală, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, 1992, 160 de pagini;
 • Drept public şi drept privat, în colaborare, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1992, 298 de pagini;
 • Drept civil. Izvoarele obligaţiilor. Răspunderea civilă delictuală, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1992, 350 de pagini;
 • Drept civil. Răspunderea contractuală. Statica, dinamica şi stingerea obligaţiilor, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1992, 198 de pagini;
 • Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1995, 254 de pagini;
 • Drept civil. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, ediţia I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, 320 de pagini;
 • Contractele comerciale. Formarea contractelor, în colaborare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 310 pagini;
 • Contractele comerciale. Executarea contractelor, în colaborare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 495 de pagini;
 • Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, tratat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, 512 pagini;
 • Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, 521 de pagini;
 • Drept civil. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, ediţie revăzută şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, 312 pagini;
 • Răspunderea civilă, Editura Alma Mater, Timisiensis Mirton, Timişoara, 2001, 313 pagini;
 • Drept civil. Drepturile reale principale, în colaborare, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 392 de pagini;
 • Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul I. Regimul juridic general, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, 587 de pagini;
 • Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul II. Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 826 de pagini;
 • Contribuţii la studiul obligaţiilor civile, Culegere de studii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 518 pagini;
 • Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, în colaborare cu I.-Fl. Popa şi S.I. Vidu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 889 de pagini;
 • Curs de drept civil. Obligaţiile, în colaborare cu I.-Fl. Popa şi S.I. Vidu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 600 de pagini;
 • Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul III. Raporturile obligaționale extracontractuale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020, 732 de pagini;
 • Drept civil. Obligaţiile, ed.  a II-a, în colaborare cu I.-Fl. Popa şi S.I. Vidu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020, 720 de pagini.

      2. Articole şi studii publicate în reviste din ţară în reviste de specialitate, dintre care enumerăm: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Seria Iurisprudentia, Studii şi cercetări juridice, Revista română de drept, Analele Universităţii din Oradea. Drept,  Dreptul,  Revista română de drept privat.

      3. Participant la diferite conferințe naționale și internaționale.

 

Premii:

 • Decorat de Preşedintele României cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de cavaler (2002);
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2003);
 • Diploma de merit a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2002, 2003, 2004, 2005);
 • Premiul Anului 2003 pentru Administraţie, Știinţe Juridice şi Ordine Publică;
 • Diploma de excelenţă a Camerei de Comerţ şi Industrie a României;
 • Premiul „Victor Dan Zlătescu” al Uniunii Juriştilor din România pe anul 2006 pentru lucrarea Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 • Diploma de excelenţă ştiinţifică pentru realizări ştiinţifice deosebite a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pe anul 2006;
 • Diploma de excelenţă şi Medalia Jubiliară de aur a Universităţii de Vest din Timişoara pe anul 2007;
 • Diploma pentru inovaţie instituţională a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pe anul 2007;
 • Premiul Reprezentativităţii al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pe anul 2008;
 • Premiul Cercetării ştiinţifice pe anul 2009 al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
 • Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Contractul, apărută la Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
 • Diploma de excelenţă, 2010, Personalităţi de excelenţă, acordată de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
 • Premiul „Traian Ionaşcu” al Revistei române de drept privat, pe anul 2009, pentru lucrarea Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul II. Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 826 de pagini, acordat în noiembrie 2010;
 • Titlul de „Senior al Clujului”, distincţie acordată în februarie 2011;
 • Medalia de Aur a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 19 decembrie 2011;
 • Profesor „Honoris Causa” al Universităţii din Bucureşti, 25 noiembrie 2011;
 • Premiul „Istrate Micescu” al Uniunii Juriştilor din România pe anul 2012, pentru lucrarea Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, apărută la Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
 • Premiul „Traian Ionaşcu” al Revistei române de drept privat pe anul 2012 pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică de drept privat, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, în colaborare cu Ionuţ-Florin Popa şi Stelian Ioan Vidu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
 • Premiul „MATEI B. CANTACUZINO” OPERA OMNIA al Revistei române de drept privat, București, decembrie 2017.
 • Profesor „Honoris Causa” al Universităţii din Craiova, 27 mai 2022.