Lucia Irinescu

Studii:

  • absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • absolventă atât a masterului „Drept internațional public și privat” organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cât și a masterului „Administrarea afacerilor mici și mijlocii” organizat de Centrul Romano-Amercian de Administrare a Intreprinderilor, ELITEC din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • doctor în științe juridice al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – specializarea Dreptul comerțului internațional;
  • cercetător postdoctoral în cadrul proiectului „Modernizarea legislației naționale în contextul uniformizării dreptului la nivel european și implicațiile socio-politice asupra sistemului administrativ” (POSDRU/159/1.5/S/141699).

Activitate profesională:

 • conferențiar universitar, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (din anul 2016); [preparator universitar (2000-2003); asistent universitar (2003-2007); lector universitar (2007-2016)];
 • avocat în cadrul Baroului Iași (din anul 2000).

 

Activitate științifică:

 •  autor al lucrărilor: Concurența neloială în dreptul comerțului internațional, Ed. Universul Juridic, Bcuurești, 2022; Curs de dreptul familiei, Ed. Hamangiu, București, 2015; Filiația fața de tată. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2006;
 • coautor al lucrărilor: Fișe de drept civil. Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2018; Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, I., Art. 1-952. Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Ed. Hamangiu, București, 2012; Drept civil. Partea generală. Explicații teoretice, spețe și grile, Ed. Hamangiu, București, 2008
 • autor a numeroase articole și studii de specialitate publicate în reviste de specialitate juridică din țară și străinătate, precum „Revista Română de Drept Privat”, „Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”; „Revista Universul Juridic”, „Revista de Științe Juridice”, „Journal of Public Administration”; „Revista de dreptul familiei”.

Cu titlu de exemplu: Principiile dreptului familiei versus parteneriatul civil. De la tradiție la modernism?, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018; O nouă lege a adopției: o șansă în plus spre o familie fericită, în Analele UAIC, t. LXII, seria Științe Juridice, nr. II/2015; O nouă perspectivă asupra filiației: reproducerea umană asistată medical cu terț donator, în Analele UAIC, t. LX, seria Științe Juridice, nr. 1/2014; Instituția logodnei – între tradiție și inovație, în Revista de Științe Juridice nr. 2/2014; Reflecții privind instituția adopției, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Seria Științe juridice, t. LV, 2009; Reglementări actuale privind relațiile de familie, în „Analele Științifice ale Universității „Al.I. Cuza” din Iași” (serie nouă) Științe Juridice, t. LIII, 2007; Despre convenția matrimonială, în „Analele Științifice ale Universității „Al.I. Cuza” din Iași” (serie nouă) Științe Juridice, t. LI, 2005.

 • participant la diferite conferințe naționale și internaționale.

Contact:

lirinescu@yahoo.com