Mircea Dan Bob-Bocșan

Studii:

  • absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (1997) și al Facultății de Istorie și Filosofie, secția Filosofie, din cadrul aceleiași universități clujene (2006);
  • doctor în drept al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 2000 – specializarea Drept Roman, sub îndrumarea prof. univ. doc. Vladimir Hanga.

 

Stagii de pregătire și documentare:

   • Faculté de Droit, Université d’Ottawa, Canada (18 mai-2 iunie 2018);
   • Edinburgh University Law School, Scoția (31 ianuarie-28 februarie 2018);
   • Université „Paul Cézanne” Aix-Marseille, Franța (18-23 aprilie 2011);
   • Chaire Jean-Louis Baudoin en droit civil, Université de Montréal, Canada, bourse AUF de perfectionnement à la recherche (8 martie-8 aprilie 2009);
   • Paul M. Herbert Law Center, Louisiana State University, Baton Rouge, SUA (23 mai-7 iunie 2008);
   • Centre de recherche critique en droit (CERCRID), Université „Jean Monet” St. Etienne, Franța (28 aprilie-19 mai 2007);
   • Université Paris II „Panthéon-Assas”, Franța (29 ianuarie-25 februarie 2007).

Activitate profesională:

  • profesor universitar, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca [discipline: Drept privat Roman și Drept civil. Succesiuni (nivel licență), Probleme de drept succesoral (nivel master), Droit successoral comparé (nivel master)];- profesor invitat la Université Paris II „Panthéon-Assas”, Franța (2004, 2007, 2011, 2014 și 2016);
  • profesor la Université d’été de la Fondation pour le droit continental / Summer University of the Civil Law Initiative (din 2015);
  • conferențiar invitat la Faculté de Droit de l’Université Sherbrooke, Canada – Qu’est-ce qu’il nous reste du formalisme testamentaire? (1 aprilie 2009); Faculté de Droit de l’Université de Montréal, Québec, Canada – Les droits du conjoint survivant: Perspectives historique et comparée (26 martie 2009); Faculté de Droit de l’Université Laval, Québec, Canada – Affection présumée et lien de sang: une liaison encore nécessaire dans la dévolution successorale légale? (25 martie 2009);
  • profesor invitat la Université „Jean Monet” St. Etienne, Franța (2007);
  • profesor la Summerschool on European Private Law, Salzburg, Austria (din 2005);
  • profesor (Drept Roman – nivel licență – și Drept privat comparat – nivel master) la Facultatea de Drept a Universității „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova (2004-2008).

   Alte activități:

    

    • fellow, European Law Institute (din iulie 2017);
    • membru, Comisia de Stiințe juridice a CNATDCU (din iunie 2016);
    • vicepreședinte, Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (din 2012);
    • președinte al Association „Henri Capitant” des amis de la culture juridique française – Roumanie (din 2011);
    • redactor-șef și fondator al publicației „Revista română de drept privat” (Ed. Universul Juridic, București);
    • redactor-coordonator al revistei „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, series Iurisprudentia” (din mai 2000).
    • Membru al unor instituții naționale/internaționale:
    • membru corespondent, Academia de Științe juridice din România (București, din 2016);
    • membru fondator al Akademie für europäisches Privatrecht / Académie pour le droit privé européen (Salzburg, 2009);
    • membru in Consiliul științific international al Fondation pour le droit continental / Civil law initiative (Paris, din 2007).

   Activitate științifică (selecție):

    1. a) cărți: Alexandresco, Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român, 14 vol., reeditare anastatică și Studiu introductiv M.D. Bob, Ed. Universul juridic, București, 2018; Family and inheritance in Romania, (ed.), Ed. Universul juridic, Bucharest, 2017; Familie și moștenire în România, (coord.), Ed. Universul Juridic, București, 2016; 5 ani de Cod civil. Perspectiva notarială, (coord.), Ed. Monitorul oficial, București, 2016; Jurnal de călătorie al tânărului universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Manual elementar de drept privat roman, Ed. Universul juridic, București, 2016 (ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2019); Creditori vs. debitori – punctul de vedere al Hexagonului (coord., în colab. cu A.R. Trandafir), Ed. Universul Juridic, București, 2015; Obligația contractuală în dreptul roman, cu trimiteri comparative la Codul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2015; In memoriam Mircea Mureșan, (coord.), Ed. Universul Juridic, București, 2014; Evoluția noțiunii de familie și influența acesteia asupra ordinii succesorale legale – Lucrările colocviului internațional desfășurat la București, 19-20 aprilie 2013, (coord.), Ed. Monitorul Oficial, București, 2013; Probleme de moșteniri în vechiul și în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2012; Instituțiile lui Iustinian, traducere, studiu introductiv și note (în colaborare cu Vl. Hanga), Ed. Universul Juridic, București, 2009; Curs de drept privat roman (în colaborare cu Vl. Hanga), ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2005 (ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2009; ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, București, 2011; ed. a V-a, Ed. Universul Juridic, București, 2013); Practică testamentară: jurisprudență română 1865-2002, ed. a II-a, Ed. Rosetti, București, 2003; Testamentul. Evoluția succesiunii testamentare în dreptul roman, Ed. Lumina Lex, București, 2000;
    2. b) articole, studii, note și recenzii publicate în diverse publicații naționale și internaționale, precum: „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, series Iurisprudentia”; „Pandectele Române”; „Revista română de drept privat”; „Revista de dreptul familiei”; „Legal Practice and International Laws”; „La revue du barreau canadien”; „Revista de note și studii juridice”; „Revista română de drept internațional privat și drept privat comparat”; „Revue internationale de droit comparé”; „Revue internationale des droits de l’antiquité”; „Revista de drept privat” (Chișinău); „Fiat justitia”; „Dreptul”; „Juridica”; „Forum historiaeiuris” (revista Universității „Humboldt”, Berlin); „Revista de drept comercial”.
    3. c) diverse publicații în volume colective;
    4. d) participant la diferite conferințe naționale și internaționale.

  Premii:

  • premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriștilor din România, pentru lucrarea „Instituțiile lui Iustinian”, Ed. Universul Juridic, București, 2009.