Nr. 1-2/2019

Cuprins

Călina Jugastru, Ioan Ilieș Neamț, Bogdan Dumitru Moloman Familia, patria cordis pp. 19-20
Ioan Aurel Pop Gânduri de început… Familia şi evoluţia sa pp. 21-23
 
STUDII  
Ángel Acedo Penco Análisis del nuevo régimen jurídico de la patria potestad en España tras la reformas operadas por las Leyes de 2 y 28 de julio de 2015 (Analiza noului regim juridic al autorităţii părinteşti în Spania după modificările prevăzute de Legile din 2 şi 28 iulie 2015) pp. 27-49
Marieta Avram, Cătălina-Ioana Mocanu De la Ana, la Caiafa: interogaţii şi soluţii privind locuinţa alternantă a minorului pp. 50-71
Ana-Luisa Chelaru Evoluţie, adaptabilitate, înţelepciune. Sunt parteneriatele civile o alternativă la căsătorie? pp. 72-84
Marius Floare Repere istorice privind situaţia juridică a femeii în dreptul privat european pp. 85-108
Gabriela-Cristina Frenţiu Obligaţia de întreţinere – un drept al copilului. Modalităţi de determinare şi de executare a obligaţiei pp. 109-136
Oana Ghiţă Opinia copilului şi alte probleme de drept, cu privire specială asupra cazului „Sorina” pp. 137-167
Codruţa Hageanu Din nou despre prestaţia compensatorie şi dreptul la despăgubiri. Trecut şi viitor sau între sancţiune şi recompensă pp. 168-187
Bogdan Ionescu Câteva consideraţii de ordin practic asupra dispoziţiilor articolului 485 din Codul civil pp. 188-207
Lucia Irinescu Copilul, un dar sau un drept? pp. 208-218
Călina Jugastru Despre previzibilitate în cooperarea consolidată. De la Roma III la regimuri matrimoniale şi parteneriate înregistrate pp. 219-251
Rolf Madaleno Matrimonio de menor de 16 años – nulidad o anulación. Ley 13.811/2019 (Căsătoria minorului de 16 ani – nulitate sau anulare. Legea nr. 13.811/2019) pp. 252-268
Leandro Martín Merlo Las compensaciones económicas en el derecho argentino. Criterios jurisprudenciales (Compensaţiile financiare în dreptul argentinian. Criterii jurisprudenţiale) pp. 269-285
Carmen Oana Mihăilă Parteneriatele înregistrate. Între realitate şi deziderat legislativ şi social pp. 286-304
Bogdan Dumitru Moloman Rolul şi funcţiile autorităţii tutelare în protejarea persoanelor vulnerabile. Simplu apendice al organelor judiciare sau instituţie cu rol propriu? pp. 305-238
Adina R. Motica, Lavinia Tec Familia prin contract pp. 329-376
Ioan Ilieş Neamţ Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate? pp. 377-426
Ioana Nicolae, Georgeta-Bianca Spîrchez Acţiuni privind filiaţia faţă de mamă în ipoteza maternităţii de surogaţie. Dezlegări din practica instanţelor din România pp. 427-440
Dan Andrei Popescu Regimul matrimonial din perspectiva „celor din afară”. Repere de drept internaţional privat ale opozabilităţii regimului pp. 441-467
RESTITUTIO
Alexandru Bacaci Aspecte noi şi controversate ale stabilirii paternităţii prin hotărîre judecătorească pp. 471-479
Ion P. Filipescu Noţiunea de interes al minorului şi interesul determinării lui pp. 480-486
 
RECENZII  
Cristina Nicolescu Emese Florian, Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiaţia, Ediţia a 6-a, revizuită şi adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2018, 617 pagini pp. 489-495
Cristina Nicolescu Adina R. Motica, Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale, Curs teoretic şi practic, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018, 442 pagini pp. 496-499
Călina Jugastru Le patrimoine des couples internationaux saisi par le droit de l’Union européenne: les règlements européens du 24 juin 2016 (sous la direction de Isabelle Barrière-Brousse, Gwendoline Lardeux), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2018, 158 pages [Patrimoniul cuplurilor internaţionale din perspectiva dreptului Uniunii Europene: regulamentele europene din 24 iunie 2016 (coordonată de Isabelle Barrière-Brousse, Gwendoline Lardeux), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2018, 158 pagini] pp. 500-506

 


 

TABLE DE MATIÈRES_1-2_2019

TABLE OF CONTENTS _1-2_2019