Nr. 1/2020

Cuprins

EDITORIAL  
Mircea Dumitru Cum dialogăm cu cei cu care avem dezacorduri profunde? Despre toleranţă, caritate şi failibilism epistemologic pp. 21-29
 
STUDII  
Oana-Elena Buzincu Rolul acordului de voinţă al soţilor la desfacerea căsătoriei pp. 33-54
Alessandra Cordiano Nuovi modelli genitoriali e la tutela del nato da surrogacy. Riflessioni a margine delle sezioni unite della Suprema Corte (Noile modele parentale şi protecţia copiilor născuţi din mame surogat. Reflecţii despre Secţiunile unite ale Curţii de Casaţie) pp. 54-77
Vlad Ionuţ Domocoş Consideraţii privind instituţia tutelei (I) pp. 78-98
Bogdan Ionescu Scurte consideraţii practice asupra aplicării dispoziţiilor articolului 1.002 alineatul (3) din Codul de procedură civilă în materie de minori şi familie pp. 99-109
Lucia Irinescu Accesul la reproducerea umană asistată medical. Modelul Italiei pp. 110-128
Călina Jugastru „Reşedinţa obişnuită” în contextul desfacerii căsătoriei cu element de extraneitate pp. 129-166
Aída Kemelmajer de Carlucci Alimentos debidos por los abuelos a los nietos menores de edad (Obligaţii ale bunicilor faţă de nepoţii minori) pp. 167-191
Lucian Lungu Încercări de devoalare a raţiunilor cerinţei consimţământului părinţilor biologici la adopţie şi de armonizare a prezumţiilor de comunicare cu mecanismul de formare a refuzului abuziv de a consimţi la adopţie pp. 192-211
Paula-Alina Lupu Pot constitui motivele de divorţ temeiuri pentru acordarea despăgubirilor conform articolului 388 din Codul civil? pp. 212-222
Rolf Madaleno El abuso en el derecho de familia (Abuzul în dreptul familiei) pp. 223-250
Carmen Oana Mihăilă Căsătoria copilului. “Sweet 16”. O privire comparativă pp. 251-272
Ioan Ilieş Neamţ Divorţul ca urmare a separării în fapt a soţilor. Aspecte substanţial-procesuale pp. 273-311
Szilárd Sztranyiczki Posibile consideraţii contributive privind necesitatea instituţionalizării concubinajului în România pp. 312-335
Flávio Tartuce A Lei n. 14.010/2020 e os tratamentos relativos ao direito de família e das sucessões (Legea nr. 14.010/2020 şi consideraţii privind dreptul familiei şi dreptul de succesiune) pp. 336-342
George Visu-Petra Ascultarea copiilor în cauzele civile. Ghid de interviu pp. 343-385
 
JURISPRUDENȚĂ REZUMATĂ  
Bogdan Dumitru Moloman Compensarea obligaţiilor de întreţinere. Recurs în interesul legii pp. 389-395
Acţiune în tăgada paternităţii. Caracter. Acţiune în stabilirea filiaţiei. Competenţă Încuviinţare nume. Divorţ. Inadmisibilitate pp. 395-398
Încuviințare nume. Divorț. Inadmisibilitate pp. 398-399
Dezinteresul părintelui faţă de minor. Exercitarea autorităţii părinteşti în mod exclusiv. Program de vizitare continuu şi regulat. Principiul interesului superior al copilului pp. 399-403
 
RESTITUTIO
Ioan Leș Stabilirea paternităţii. Neexercitarea de către soţ a acţiunii în tăgăduirea paternităţii. Consecinţe pp. 407-410
Ion P. Filipescu Unele probleme privind filiația față de mamă pp. 411-418
 
CODEX BIBLIOGRAFIC  
Bogdan Dumitru Moloman Codex bibliografic (perioada septembrie 2019 – octombrie 2020) pp. 421-422
 
RECENZII  
Călina Jugastru Ciprian Raul Romiţan, Dreptul familiei. Bibliografie selectivă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020, 332 pagini pp. 425-426
 
EVENIMENT   pp. 429-430

 

TABLE DE MATIÈRES_1_2020

TABLE OF CONTENTS_1_2020