Nr. 1/2021

Cuprins

EDITORIAL  
Cristian Bence-Muk Familia, în cheile „sol” și „fa” pp. 21-29
 
STUDII  
Maria Aluaș Secretul medical al minorului și exercitarea autorității părintești (articolul 487 din Codul civil): protecție sau prejudiciu pp. 29-45
Oana-Elena Buzincu Despre divorțul prin acordul soților dintr-o perspectivă istorică, trecut-prezent pp. 46-60
Vlad Ionuţ Domocoş Ordinul de protecție provizoriu. Discuții privind competența pp. 61-82
Ioana-Anamaria Filote-Iovu Violența domestică – provocări, dificultăți și divergențe jurisprudențiale pp. 83-128
Anibal Guzman Avalos Principios constitucionales en derecho de familia (Principii constituționale în dreptul familiei) pp. 129-144
Liviu-Marius Harosa Organizarea judiciară a tribunalelor de primă instanță în cazul proceselor canonice privind declararea nulității căsătoriei în dreptul canonic romano-catolic și în dreptul catolic oriental pp. 145-170
Lucia Irinescu Birdnesting – o nouă abordare a divorțului și despre cum putem adapta prevederile articolului 400 din Codul civil pp. 171-190
Călina Jugastru Regimul matrimonial cu implicații transfrontaliere – delimitări conceptuale, lex causae pp. 191-224
Paula-Alina Lupu Obligația de întreținere a copilului major. Analiza condițiilor referitoare la persoana creditorului și o privire specială asupra noțiunii de „stare de nevoie” pp. 225-254
Leandro Merlo Uniones convivenciales (Uniuni consensuale) pp. 255-292
Bogdan Dumitru Moloman Succinte aspecte privind rolul și importanța anchetei (psiho)sociale efectuate de autoritatea tutelară pp. 293-324
Ioan Ilieş Neamţ Locuința alternantă. Sau când „interesele superioare ale părinților” sunt mascare sub forma interesului superior al copilului. O analiză critică pp. 325-373
Ioana Nicolae, Georgeta-Bianca Spîrchez Drepturile și îndatoririle părinților cu privire la educația copiilor lor. Studiu de caz: școlarizarea la domiciliu din perspectivă internațională pp. 374-384
Mihaela-Adriana Opresc Principiul interesul superior al copilului în dreptul Uniunii Europene. De la consacrare teoretică la recunoaștere jurisprudențială în contexte cu elemente de extraneitate pp. 385-406
Veaceslav Pînzari Câteva aspecte ce vizează dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova pp. 407-419
Alexandru Radu Togan  Clauza de preciput – cel din urmă „cadou” matrimonial pentru soțul supraviețuitor pp. 420-439
Marco Andrei Torres Maldonado  La responsabilidad civil y el derecho de las familias ¿Es viable la aplicación de la norma general de la responsabilidad extracontractual frente a los daños derivados de la relaciones familiares? (Răspunderea civilă și dreptul familiei. Este posibil să se aplice regula generală a răspunderii civile delictuale daunelor care ducurg din relațiile de familie?) pp. 440-464
Anca-Magda Voiculescu, Flavius George Păncescu Recunoașterea hotărârilor străine pronunțate în materia dreptului familiei pp. 465-510
JURISPRUDENȚĂ CEDO
Stela Stoicescu Cauza X și Y împotriva României. Identitate de gen. Implicații și consecințe practice pp. 513-529
 
JURISPRUDENȚĂ REZUMATĂ
Bogdan Dumitru Moloman  Neconstituționalitate. Punere sub interdicție. Art. 164 alin. (1) C. civ. pp. 533-543
 Exercitarea autorității părintești în comun. Motive care nu pot determina, prin ele însele, acordarea autorității părintești în mod exclusiv pp. 544-549
 Exercitarea autorității părintești. Raportarea circumstanțelor de fapt la interesul superior al minorului pp. 550-554
 Respingerea cererii de divorț. Culpă exclusivă. Persoana pusă sub interdicție judecătorească. Stare de sănătate. Tutore pp. 555-560
(I) Competența instanțelor române. Divorț. Pensie de întreținere. (II) Motive temeinice pentru încuviințarea păstrării numelui după divorț. Respingere pp. 561-570
RESTITUTIO  
Radu I. Motica  Efectele încuviințării înfierii asupra numelui înfiatului căsătorit pp. 573-575
Mircea Mureșan, Ioan Bohotici Prezumția legală de paternitate a copilului conceput în timpul căsătoriei, dar născut după încetarea, desfacerea sau desființarea acesteia pp. 576-584
RECENZII  
Bogdan Dumitru Moloman Enrique Varsi Rospigliosi, Tratado de derecho de familia, 2a edicion, Instituto Pacífico y Universidad de Lima, Lima, 2020, 4 vol. [608 pag. (vol. I), 608 pag. (vol. II), 912 pag. (vol. III), 784 pag. (vol. IV)] pp. 587-589

TABLE DE MATIÈRES_nr_1_2021

TABLE OF CONTENTS_nr_1_2021