Nr. 2/2021

Cuprins

EDITORIAL  
Mircea Miclea Metacompetențele viitorului pp. 21-25
 
STUDII  
Ángel Acedo Penco Aproximación al régimen jurídico español de la pensión compensatoria por desequilibrio económico de un cónyuge tras la ruptura del matrimonio: análisis legal y jurisprudencial [Abordarea regimului juridic spaniol al pensiei compensatorii pentru dezechilibrul economic al unui soţ după destrămarea căsătoriei: analiză juridică şi jurisprudenţială] pp. 29-54
Teodor Bodoașcă Opinii despre concubinaj și căsătorie în dreptul român pp. 55-75
Oana-Elena Buzincu, Gabriel Tudoroaia Obligaţia legală de întreţinere a copilului – o instituţie cu incidenţă în sfera dreptului civil şi a celui penal pp. 76-98
Iulia Costina Consideraţii despre dreptul bunicilor de a avea legături personale cu nepoţii minori. Cadrul legal aplicabil. Limitări pp. 99-115
Vlad Ionuţ Domocoș Reintegrarea minorilor ulterior dispunerii măsurilor speciale de protecţie. Abandonul de familie în contextul interesului superior al minorului pp. 116-139
Alexandru-Victor Doroș Consideraţii asupra încheierii valabile a unor acte juridice de către unul sau de către ambii soţi în lumina diferitelor regimuri matrimoniale pp. 140-154
Ioana-Anamaria Filote-Iovu Aspecte jurisprudenţiale privind eliberarea paşaportului minorului şi deplasarea acestuia în străinătate pp. 155-181
Gabriela Cristina Frențiu Numele purtat după desfacerea căsătoriei, motiv de dispută între soţi. Soluţii ale practicii judiciare în cazul schimbării numelui mamei şi în cazul divorţului pronunţat în străinătate pp. 182-204
Oana Ghiță Unele consideraţii cu privire la reşedinţa obişnuită a copiluluii pp. 205-219
Lucian Lungu, Paula-Alina Lupu Ruperea logodnei – între teorie şi practică pp. 220-244
Rolf Madaleno La prueba ilícita en el derecho de familia y los conflictos de valores [Proba ilicită în dreptul familiei şi conflictele de valori] pp. 245-261
Cristian Mareș Despre data desfacerii căsătoriei şi unele efecte ale divorţului  pp. 262-278
Carmen Oana Mihăilă Adopţia internaţională. Interzicerea adopţiei de către persoanele de acelaşi sex. Rainbow families. O realitate încă de neacceptat? pp. 279-314
Bogdan Dumitru Moloman Despre scindarea autorităţii părinteşti şi „motivele temeinice” care justifică măsura. O scurtă analiză pp. 315-361
Ioan Ilieş Neamţ A fost de bunăvoie şi nesilit de nimeni, dar m-am înşelat. Despre divorţul din culpă şi culpa din divorţ. Partea I pp. 362-394
Szilárd Sztranyiczki Paternitate după moarte: aspecte ale procedurii fertilizării in vitro post-mortem pp. 395-414
Alexandru Radu Togan Accesiunea imobiliară în raporturile dintre soţi şi situaţia îmbunătăţirilor aduse unui imobil în timpul căsătoriei pp. 415-428
JURISPRUDENȚĂ REZUMATĂ
Paula-Alina Lupu Respingerea cererii de divorţ pentru motivul separării în fapt îndelungate. Pronunţarea divorţului în temeiul art. 373 lit. b) C. civ. Păstrarea numelui dobândit prin căsătorie pp. 431-438
Bogdan Dumitru Moloman Tăgada paternităţii. Imprescriptibilitatea dreptului la acţiune pp. 439-455
Consimţământul unuia dintre părinţi la părăsirea ţării de către minor sau eliberarea
paşaportului. Suplinire consimţământ (I). Exercitarea autorităţii părinteşti în comun (II)
pp. 456-461
Consimţământul unuia dintre părinţi la părăsirea ţării de către minor sau eliberarea
paşaportului. Suplinire consimţământ (I). Exercitarea autorităţii părinteşti în comun
pp. 462-467
RESTITUTIO
Ioan Albu Dreptul părintelui divorţat căruia nu i s-a încredinţat copilul de a avea cu acesta legături personale pp. 471-477
Ion P. Filipescu Aspecte privind bunurile comune şi raporturile dintre părinţi şi copii, ca mijloace juridice pentru ocrotirea căsătoriei şi a minorilor pp. 478-489
CODEX BIBLIOGRAFIC
Bogdan Dumitru Moloman Codex bibliografic (perioada ianuarie-septembrie 2021) pp. 493-500
RECENZII  
Călina Jugastru Andrea Bonomi, Patrick Wautelet, Le droit européen des relations patrimoniales de couple. Commentaire des Règlements (UE) nos 2016/1103 et 2016/1104, Bruylant, Bruxelles, 2021, 1368 pag. [Andrea Bonomi, Patrick Wautelet, Dreptul european al relaţiilor patrimoniale de cuplu. Comentariu la Regulamentele (UE) 2016/1103 şi 2016/1104, Bruylant, Bruxelles, 2021, 1368 pag.] pp. 503-506

TABLE DE MATIÈRES_nr_2_2021

TABLE OF CONTENTS_nr_2_2021