Nr. 2/2022

EDITORIAL  
Grigore Leșe Taina horilor pp. 19-20
 
STUDII  
Manuela Lavinia Istrătoaie Probleme de drept privat privind donațiile între soți pp. 23-45
Carmen Oana Mihăilă Dreptul copilului de a-și cunoaște originile – dreptul la identitate. Un drept absolut? Privire asupra adopției, RUAM și maternității de substituție pp. 46-77
Bogdan Dumitru Moloman Considerații critice referitoare la compensația obligației de întreținere pp. 78-106
Anthony Murphy Obligația postumă de întreținere – o rezervă succesorală incipientă? Când tradiția common law se inspiră involuntar din dreptul roman pp. 107-123
Ioan Ilieş Neamţ Un altfel de divorț: divorțul din motive de sănătate pp. 124-163
Ioan Ilieş Neamţ, Ioana-Anamaria Filote-Iovu O analiză a orientărilor jurisprudențiale privind competența teritorială a instanței învestite cu soluționarea cererilor având ca obiect ocrotirea persoanei fizice pp. 164-190
Diego Oscar Ortiz Algunas cuestiones sobre el procedimiento de violencia familiar argentino pp. 191-208
Leonardo B. Pérez Gallardo El régimen de comunicación familiar entre parientes y allegados en el Proyecto de Código de las familias de Cuba: las variables de una ecuación pp. 209-242
Gabriel-Ciprian Stegărescu Divorțul – despre despărțire și alte patimi în istoria dreptului românesc pp. 242-258
Alexandru Radu Togan, Iulia-Maria Stanca Considerații privind comunitatea universală de bunuri – variațiuni pe tema regimurilor matrimoniale pp. 259-281
George Visu Alienarea parentală: atunci când instanțele acceptă ceea ce știința respinge pp. 282-334
JURISPRUDENȚĂ REZUMATĂ
Bogdan Dumitru Moloman Menținerea legăturilor personale minor-tată. Ordonanță președințială. Violență verbală (I). Ascultarea minorului (II) pp. 337-345
Configurarea programului de legături personale minor-părinte. Ordonanță președințială pp. 346-349
Codruța Hageanu Acțiune în tăgada paternității. Competență teritorială. Caracterul competenței pp. 350-356
RESTITUTIO
Aurelian Ionașcu Data începerii cursului prescripției dreptului la acțiunea în stabilirea paternității copilului dinafara căsătoriei pp. 359-370
CODEX BIBLIOGRAFIC
Bogdan Dumitru Moloman Codex bibliografic (octombrie 2021-octombrie 2022) pp. 373-382
RECENZII
Călina Jugastru Samuel Fulli-Lemaire, Le droit international privé de la famille à l’épreuve de l’impératif de reconnaissance des situations, Tome 620, Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence, Collection: Thèses, Paris, 2022, 432 pag. pp. 385-387
Bogdan Dumitru Moloman Cristian Mareș, Dreptul familiei, ediția a III-a, Editura C.H. Beck, București, 2022, 426 pag. pp. 388-390

 

TABLE DE MATIÈRES_2_2022

TABLE OF CONTENTS_2_2022