Număr curent

Nr. 1/2024

 
 
STUDII  
Alin-Ioan Axente  Societatea înființată de către un soț cu aporturi neconsimțite de către celălalt soț. Nulitatea societății, daune-interese și alte soluții practice pp.19-89
Javier Carrascosa González Sustracción internacional de menores: custodia no ejercida de hecho y traslado consentido del menor de un país a otro en el Convenio de la Haya de 25 octubre 1980 y en la jurisprudencia pp.90-105
Cristiana Mihaela Crăciunescu Câteva considerații privind respectarea interesului superior al copilului în stabilirea filiației pp.106-122
Aníbal Guzmán Ávalos, Eric Morales Reyes La filiación en Veracruz: torpeza legislativa pp.123-140
Lucia Irinescu Custodia animalului de companie în cazul desfacerii căsătoriei pp.141-168
Bogdan Dumitru Moloman Un scurt periplu prin dreptul ibero-american – desfacerea căsătoriei din perspectiva dreptului spaniol, argentinean și mexican pp.169-197
Ioan Ilieș Neamț I see you. Sau despre ascultarea copilului în procedurile administrative şi judiciare care-l privesc, cu un accent pe procedura divorţului pp.198-269
Michele Sesta Il diritto di famiglia in Italia: mezzo secolo di riforme pp.270-297
Ioan-Flavius Stanca Aspecte generale cu privire la tehnologia smart contract și starea de minoritate pp.298-323
Iulia-Maria Stanca Munca în gospodărie prin prisma participării la achiziții: un artificiu pentru menținerea echilibrului patrimonial dintre soți? pp.324-340
JURISPRUDENȚĂ REZUMATĂ
Ioan Ilieș Neamț Admisibilitatea cererii de atribuire la divorț a beneficiului locuinței familiei în lipsa unei cereri de partaj (cu comentariu) pp.343-360
Ioan Ilieș Neamț Posibilitatea suplinirii consimțământului unuia dintre părinți de către instanța de tutelă (cu cumentariu) pp.361-372
Bogdan Dumitru Moloman Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către tată. Ordonanță președințială (în rezumat) pp.373-376
Bogdan Dumitru Moloman Neconstituționalitate. Reprezentarea părinților firești prin curator special, în procedura deschiderii adopției, în ipoteza în care nu pot fi găsiți (în rezumat) pp.377-384
Bogdan Dumitru Moloman Decăderea din exercițiul drepturilor părintești. Calitate procesuală activă. Autoritatea tutelară. Constituționalitate (în rezumat) pp.385-388
RESTITUTIO
Otilia Calmuschi Unele probleme actuale în legătură cu domiciliul soților pp.391-400
RECENZII
Bogdan Dumitru Moloman Cristina Codruța Hageanu, Dreptul familiei, ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2023, 528 pag. pp.403-406
EVENIMENT pp.409-411

TABLE DE MATIÈRES_nr_1_2024

TABLE OF CONTENTS_nr_1_2024