Oana Elena Buzincu

 

Studii:

 • Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara (2014);
 • Institutul Notarial Român (promoția 2014-2016);
 • Studii universitare de masterat in cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, Specializarea Cariera judiciara (2015-2016);
 • Doctorand în cadrul Universității de Vest din Timișoara, Școala Doctorală a Facultății de Drept (2019-prezent).

 

Activitate profesională:

 • Formator în cadrul Institutului Notarial Român (cursuri de pregătire pentru viitorii candidați la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar;  cursuri de pregătire pentru viitorii candidați la examenul/concursul de admitere în funcție de notar public pentru cei cu 6 ani vechime);
 • Asistent universitar asociat în cadrul Facultății de drept și științe sociale a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia (octombrie 2022 – februarie 2024);
 • Asistent universitar titular în cadrul Facultății de drept și științe sociale a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia ( februarie 2024-prezent);
 • Notar public;
 • Notar stagiar în cadrul Biroului Individual Notarial Adina Renate Motica (2015-2016).

 

Activitate științifică:

 • Cărți: Admiterea în notariat. Teste grilă și sinteze teoretice, Ed. Hamangiu, edițiile I-IX, 2015-2023 (coautoare); Legislația notarială, Ed. Hamangiu, București, 7 ediții (2018-2023) (coautoare); Grile pentru concursul vizând dobândirea calității de notar stagiar (Partea generală. Obligații. Contracte), Ed. Notarom, București, 2015 (coautoare).
 • Autoare sau, după caz, coautoare a mai multor articole publicate în reviste indexate BDI, respectiv „Revista de Dreptul Familiei”, „Analele Universitatii de Vest din Timișoara. Seria Drept”. Dintre articolele publicate, menționăm următoarele: O analiză jurisprudenţială a obligaţiei de întreţinere a copilului dintr-o dublă perspectivă – civilă şi penală, în R.D.F. nr. 1/2022 (coautor, Gabriel Tudoroaia); Obligația legală de întreținere a copilului – o instituție cu incidență în sfera dreptului civil și a celui penal, în R.D.F. nr. 2/2021 (coautor, Gabriel Tudoroaia); Reflexia interesului superior al minorului în acordul parental, în R.D.F. nr. Supliment/2021 (coautoare, Adina R. Motica); Divorțul prin acordul soților dintr-o perspectiva istorica, trecut-prezent, în R.D.F. nr. 1/2021; Rolul acordului de voință al soților la desfacerea căsătoriei, în R.D.F. nr. 1/2020; Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor in cadrul procedurii divortului pe cale notariala, în AUVT nr. 2/2018; Paralelismul înțelegerii și aplicării dispozițiilor Legii nr. 17/2014, intre teorie si practica, în AUVT nr. 1/2016 (coautoare, Adina R. Motica).
 • Autoare a unor studii publicate în volumele conferințelor doctoranzilor, și anume: De la excepțional la o aparenta normalitate in lumina Deciziei Curții Constituționale a României (CCR) nr.795/2020, în AA.VV, Dreptul crizei. Crizele dreptului, Conferința internațională a doctoranzilor in drept, ed. a XIII-a, Timișoara, 2021, Ed. Universul Juridic, București, 2021; Divorțul cu notar și fără judecător în România și Franța, în AA.VV, Conferința internațională a doctoranzilor in drept, ed. a XII-a, Timișoara, 2020, Ed. Universul Juridic, București, 2020.
 • Participantă la diferite conferințe naționale și internaționale, dintre care menționăm:
 • Conferința Națională „Sănătatea familiei și natalitatea” , ed. a II-a (15-16 mai 2024, sub egida Academiei Române și a Academiei de Științe Medicale, Cluj-Napoca) – speaker;  Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale, ed. a XI-a: Drept, Studii Europene și Relații Internaționale – Universitatea Patentă a Dreptului Succesoral. Lex Succesionis Intre tradiție și valori moderne, București, mai 2023 – speaker; Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia” ed. a V-a (11-12 noiembrie 2022, București) – speaker; „Conferința Internațională Bienală”, ed. a XIV-a, Facultatea de Drept a Universității din Timișoara (20-21 octombrie 2022, Timișoara) – speaker; „Conferința internațională a doctoranzilor in drept, ed. a XIV-a”, Timișoara, 2022;„Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia” ed. a IV-a (22-23 octombrie 2021, On-line) –  speaker; „Conferința internațională a doctoranzilor in drept, ed. a XIII-a”, Timișoara, 2021; „Conferința Națională de Drept Civil. Familia” ed. a III-a (11-12 decembrie 2020, On-line) – speaker; „Conferința internațională a doctoranzilor in drept, ed. a XII-a”, Timișoara, 2020; „Conferința Internațională Bienală”, ed. a XIII-a, Facultatea de Drept a UVT, (6-7 noiembrie 2020) – speaker.

Contact:

oanabuzincu@yahoo.com