Oana Ghiță

Studii:

 • absolventă a Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” din cadrul Universității din Craiova (1997);
 • doctor în drept cu teza „Transmisiunea și transformarea obligațiilor”, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din cadrul Universității din Craiova (2001);
 • stagiu de cercetare/mobilitate Erasmus, Université de Dijon (2008);
 • stagiu de cercetare/mobilitate proiect Postdoctorat, Université de Dijon (septembrie 2010);
 • stagiu de cercetare/mobilitate Erasmus, Universität des Saarlandes (27 octombrie 2013-1 noiembrie 2013);
 • stagiu de cercetare/mobilitate Erasmus, Universidad Autónoma de Madrid (8 iulie 2014-15 iulie 2014).

 

Activitate profesională (sinteză):

 • conferențiar universitar al Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova (începând cu anul 2007) (lector, 2002-2007; asistent, 2000-2002; preparator, 1997-2000);
 • avocat în cadrul Baroului Dolj;
 • arbitru în cadrul Curții de Arbitral de pe lângă CCI Dolj;
 • secretar de redacție al publicației Revista de Științe Juridice;
 • membru în Consiliul științific al publicației Revista de Dreptul Familiei și membru în echipa editorială a publicației Romanian Journal of Comparative Law.

 

Activitate științifică (sinteză):

 • Fișe de drept civil. Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, București, 2018 (operă colectivă, coord. E. Florian, M. Avram);
 • Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale. Sinteze și grile, Ed. Hamangiu, București, 2012 (curs universitar; coautor dr. R. Albăstroiu);
 • Les relations de famille dans l’Union Européenne, EUE Publishing, Saarbrücken, 2012 (unic autor);
 • Bazele dreptului civil, vol. IV, Contracte speciale, Ed. C.H. Beck, București, 2009 (operă colectivă, 19 coautori, coord. I. Dogaru, G. Olteanu, L. Săuleanu);
 • Bazele dreptului civil, vol. III, Teoria generală a obligațiilor, Ed. C.H. Beck, București, 2009 (operă colectivă, 19 coautori,, coord. I. Dogaru, P. Drăghici);
 • Dreptul familiei. Note de curs, Ed. Universitaria, Craiova, 2007 (unic autor);
 • Dreptul familiei. Căsătoria, filiația și rudenia, Ed. Universitaria, Craiova, 2006 (unic autor);
 • Dinamica obligațiilor în dreptul civil, Ed. Universitaria, Craiova, 2006 (unic autor);
 • Dreptul familiei. Statutul legal al copilului, Ed. Universitaria, Craiova, 2006 (unic autor);
 • Drept civil. Contractele speciale, Ed. All Beck, București, 2004, (operă colectivă, 39 de coautori, coord. I. Dogaru);
 • Drept civil. Succesiuni, Ed. All Beck, București, 2003 (operă colectivă, 20 de coautori, coord. I. Dogaru);
 • Drept civil. Ideea curgerii timpului și efectele sale juridice, Ed. All Beck, București, 2002, (operă colectivă, 32 de coautori, coord. I. Dogaru);
 • autor sau, după caz, coautor, al mai multor articole și studii publicate în diverse reviste de specialitate.
 • participant, în calitate de modarator și/sau speaker la mai multe conferințe naționale și internaționale.

 

Premii:

 • Diploma de onoare a Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea „Drept civil. Contracte speciale”, Ed. All Beck, București, 2004 (coautor; coord. I. Dogaru).

 

Contact:

ghita.oana@gmail.com