Paul Vasilescu

Studii:

 • absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (1993);
 • doctor în drept (drept civil), 2001, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

 

Activitate profesională:

 • profesor universitar al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca;
 • cercetător III la Institutul de cercetări socio-umane al Academiei (Cluj) (1998-1999);
 • decan al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2004-2012);
 • profesor invitat la Universitatea Paris II „Panthéon-Assas” (2005);
 • membru în consiliul publicațiilor (selecție): Revista Română de Drept Privat; Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Iurisprudentia; Revista de dreptul familiei; Revista de drept internațional privat și drept privat comparat;
 • membru în comisia Ministerului Justiției de redactare a noului Cod civil (1999-2000).

 

Activitate științifică (selecție):

 • autor al lucrărilor: Drept civil. Obligații, Hamangiu, București, 2012 (ed. a II-a, revizuită, Ed. Hamangiu, București, 2017); Relativitatea actului juridic civil, Ed. Universul Juridic, București, 2008; Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o nouă teorie generală a actului de drept privat, Ed. Rosetti, București, 2003; Regimuri matrimoniale, Ed. Rosetti, București, 2003 (ed. a II-a, revizuită, Ed. Universul Juridic, București, 2009);
 • coautor al lucrărilor: Introducere în dreptul civil, vol. I, Ed. Hamangiu, București, 2022; Drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, București, 2016; Introducere în dreptul civil, vol. I, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007; Introducere în dreptul civil, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008; Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013; Family and inheritance in Romania, Ed. Universul Juridic, Bucharest, 2017; Familie și moștenire în România, Ed. Universul juridic, București, 2016;
 • autor sau, după caz, coautor, al mai multor articole și studii publicate în diverse reviste de specialitate;
 • participant la diferite conferințe.

 

Membru al unor instituții naționale/internaționale:

 • membru al Association des Anciens Boursiers Français (1998);
 • membru al Société de législation comparée de Paris (1999);
 • membru al Association Henri Capitant de Paris (2002);
 • președinte al Asociației Henri Capitant branșa română, Cluj (2008-2012).

 

Premii:

 • medalie (privată și nominală) oferită de l’Association Henri Capitant de Paris (2010);
 • cavaler al ordinului Palmes Académiques, medalie acordată de Republica Franceză (2011).