Paula-Alina Lupu

Studii:

 • absolventă a Facultății de drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași (2013);
 • absolventă a programului de master „Dreptul afacerilor” din cadrul aceleiași facultăți (2021).

 

Activitate profesională:

 •  avocat titular, Cabinet de avocat „Lupu Paula-Alina”, Baroul Iași (2014 – prezent).

 

Activitate științifică:

 • autor al lucrării Daunele morale și prestația compensatorie la divorț – Jurisprudență relevantă și comentată, Ed. Universul Juridic, București, 2019
 • autor sau, după caz, coautor al unor articole publicate în reviste de specialitate juridică, dintre care enumerăm: Pot constitui motivele de divorț temei pentru acordarea despăgubirilor în temeiul art. 388 C. civ.?, în R.D.F. nr. 1/2020; Problematica restrângerii dreptului de păstrare a legăturilor personale cu minorul în contextul Covid-19”, publicat pe Juridice. ro la data de 24.03.2020 (coautor, prof. univ. dr. exec. Adrian-Constantin Stoica); Obligația de întreținere a copilului major. Analiza condițiilor referitoare la persoana creditorului și o privire specială asupra stării de nevoie, în R.D.F. nr. 1/2021; Logodna – între teorie și practică, în R.D.F. nr. 2/2021 (coautor, jud. Lungu Lucian); Notă explicativă la sent. civ. nr. 5568/2020 a Jud. Iași (Respingerea cererii de divorț pentru motivul separării în fapt îndelungate. Pronunțarea divorțului în temeiul art. 373 lit. b) C.civ. Păstrarea numelui dobândit prin căsătorie), în R.D.F. nr. 2/2021.
 • de asemenea, autor de jurisprudență rezumată, și anume: Jud. Bârlad, sent. civ. nr. 838/2014 (Plata pensiei de întreținere sub forma unui depozit pe numele minorului de care acesta să beneficieze la împlinirea majoratului. Solicitarea de a păstra legături personale cu minorul „în orice locație din lume), în R.D.F. nr. 2/2020.

 

Participare la conferințe, dezbateri (selecție):

 • 27 octombrie 2022, Hotel Internațional Iași, „Seminar interactiv de Dreptul familiei” organizat de Baroul Iași în colaborare cu I.N.P.P.A. – Centrul Teritorial Iași (moderator și speaker); 22-23 octombrie 2021, online, „Conferința (inter)națională de Drept Civil. Familia. Ediția a IV-a” (speaker cu prelegea „Aspecte teoretice și de practică judiciară privind dreptul la întreținere al copilului major”); 10-14 mai 2021, Săptămâna Masteratelor la Drept, online, în cadrul Universității „Al.I. Cuza” Iași (moderator al Panelului de Drept Privat din data de 12 mai 2021 și participare în cadrul lucrărilor cu prelegerea intitulată „Practici comerciale ilicite în relația cu consumatorii”); 26 februarie 2021, online, Conferința Litigators. Probleme dificile de procedură civilă (Ed. 9), Conferința Viorel Mihai Ciobanu, online (speaker); 11-12 decembrie 2020, online, „Conferința Națională de Drept civil. Familia”, ed. a III-a (speaker cu prelegerea „Pot constitui motivele de divorț temeiuri pentru acordarea despăgubirilor conform art. 388 C.civ.?”); 23 noiembrie 2019, Conferința de pregătire profesională, organizată de Baroul Ilfov, București (în cadrul căreia a fost lansată lucrarea „Daunele morale și prestația compensatorie la divorț”, Ed. Universul Juridic, București, 2019); 26 octombrie 2019, Conferința „Perspective juridie asupra Internetului – ed. a III-a – Evoluția Dreptului prin tehnologie”, Facultatea de Drept, Univ. „Al.I. Cuza” Iași; 7 iunie 2019, Conferința „Încetarea raporturilor de muncă. Provocări, ezitări, controverse”, Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași; 24 mai 2019, Conferința „Executarea silită în practică, ediția a IV-a”, INPPA Iași; 18 ianuarie 2019, Conferința „Modificarea Codului de Procedură civilă prin Legea nr. 310/2018” organizată de Cercul de Procedură civilă „Eugen Herovanu” al Facultății de Drept din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași și INPPA Iași.

 

Apariții media (selecție):

 • 09.2019 – Emisiunea Psihologia pentru toți, Infinit TV Iași – „Stresul litigiilor: de la avocat la instanță”
 • 06.2019 – Emisiunea Psihologia pentru toți, Infinit TV Iași – „Înainte și după divorț”
 • 03.2019 – emisiunea InfoImobiliar, Radio Iași – „Viciile ascunse ale apartamentelor noi”
 • 02.2019 – emisiunea InfoImobiliar, Radio Iași – „Nerespectarea termenului de predare a imobilului”

 

Website:

Acasă

 

Contact:

avocatpaulalupu@gmail.com