Supliment/2021

Cuprins

STUDII
Alina-Elena Borlianu Interesul superior al copilului în dreptul Uniunii Europene pp. 19-31
Laura Cetean-Voiculescu Exercitarea autorităţii părinteşti în interesul superior al copilului – dreptul instanţei de tutelă de a cenzura înţelegerea părţilor pp. 32-41
Cristiana-Mihaela Crăciunescu Determinarea interesului superior al copilului în unele cauze privind filiaţia pp. 42-59
Alexandru-Victor Doroș Manifestări ale principiului interesului superior al copilului în materia ocrotirii patrimoniului acestuia pp. 60-72
Ioana-Anamaria Filote-Iovu Aspecte jurisprudenţiale în materia pensiei de întreţinere datorate copilului pp. 73-95
Marius Floare Figura juridică a copilului în istoria dreptului privat european pp. 96-118
Călina Jugastru Consimţământul la prelucrarea datelor cu caracter personal – o perspectivă subordonată interesului superior al copilului pp. 119-153
Cătălin Lungănașu Interesul superior… al cui? pp. 154-163
Adina R. Motica, Oana-Elena Buzincu Reflexia interesului superior al minorului în acordul parental  pp. 164-187
Oana Motica Partajul de ascendent efectuat sub forma donaţiei-partaj, din perspectiva gratificaţilor minori pp. 188-200
Ioan Ilieş Neamţ Interesul superior al copilului versus rolul activ al judecătorului. Sau despre universuri (aparent) paralele care se întâlnesc . pp. 201-247
Cristina Nicolescu Concepţia pur biologică în materia filiaţiei faţă de tată  limită a principiului interesului superior al copilului? pp. 248-263
Krystyna Niziol The dilemmas of choosing between family tax policy and social family policy instruments (the case of Poland [Dilemele alegerii între politica fiscală a familiei şi instrumentele de politică socială a familiei (cazul Poloniei)] pp. 264-279
Stela Stoicescu Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori: cu orice preţ? pp. 280-304
Emanuel Tăvală Cultura juridică şi interesul superior al copilului pp. 305-319
Lavinia Tec Tensiuni între interesul superior şi unele drepturi ale copilului pp. 320-335

Prezentul volum reuneşte o parte dintre lucrările Conferinţei Internaţionale Bienale organizată de Facultatea de Drept din cadrul  Universităţii de Vest din Timişoara, Ediţia a XIII-a (Timişoara, 6-7 noiembrie 2020) – Secţiunea „Dreptul familiei” – Interesul superior al copilului
Coordonatori Secţiune
Conf. univ. dr. Adina R. Motica
Conf. univ. dr. Lavinia Tec


TABLE DE MATIÈRES__Supliment

TABLE OF CONTENTS__Supliment