Traian Briciu 

Studii:

 • absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București (1996);
 • doctor în drept al Universității din București (2007).

 

Activitate profesională:

 • avocat în cadrul Baroului București începând cu anul 1996;
 • profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2016-prezent)
 • preparator universitar (1997-1999); asistent universitar (1999-2002); lector universitar (2003-2012); conferențiar universitar (2012-2016) – Facultatea de Drept, Universitatea din București;
 • președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România;
 • director al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (din 2009);
 • membru al Societății de Științe Juridice;
 • formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii;
 • arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;
 • lector formator – prelegeri (cursuri) în cadrul Institutului Notarial;
 • membru al colegiului de redacție al publicației „Pandectele Române”;
 • director al publicației „Revista română de procedură civilă”.

Activitate științifică (selecție): 

 • autor al lucrărilor: Măsurile asigurătorii în procesul civil, Ed. C.H. Beck, București, 2008; Instituții judiciare. Principiile de organizare a justiției. Magistratura. Avocatura, C.H. Beck, București, 2013;)
 • coordonator al lucrării: O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, 2021;
 • autor sau, după caz, coautor de articole și studii publicate în prestigioase reviste de specialitate, precum: „Curierul judiciar”; „Dreptul”; „Pandectele Române”; „Analele Universității din București. Seria Drept”; „Revista română de drept privat”; „Revista română de executare silită”; „Revista de Note și Studii Juridice”.
 • participant la diferite conferințe naționale și internaționale.
 • coautor al lucrărilor: Instituții judiciare, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016; Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2015 (ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2019); Noul Cod de procedură civilă. Comentat și adnotat, vol. I., 1-526, (coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), Ed. Universul Juridic, București, 2013 (ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016); Noul Cod de procedură civilă. Comentat și adnotat, vol. II., Art. 527-1134 (coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), Ed. Universul Juridic, București, 2016; Drept procesual civil, Ed. Național, București, 2013 (ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Național, București, 2018); Drept procesual civil. Îndreptar pentru seminare și examene, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010.

 

Premii:

 • Premiul „Savelly Zilberstein”, acordat în anul 2016 de Editura Universul Juridic pentru cel mai bun articol publicat în Revista Română de Executare Silită în anul 2015, „Unele probleme privind executarea cambiei sau a biletului la ordin” (RRES nr. 2/2015);