THE DILEMMAS OF CHOOSING BETWEEN FAMILY TAX POLICY AND SOCIAL FAMILY POLICY INSTRUMENTS (THE CASE OF POLAND)

Krystyna NIZIOŁ*

 

ABSTRACT

The aim of the paper is to attempt defining factors which collectively should be used by the instruments of tax and social policy to receive effective support of family policy and obey the rule of justice respectively. The instruments of tax policy are tax relieves such as tax remissions, whereas the social policy uses the social transfers. Because of the contemporary challenges of the family policy the state should use instruments of both of these policies.

Keywords: social justice, family policy, tax policy, social policy.

 LES DILEMMES DU CHOIX ENTRE POLITIQUE FISCALE FAMILIALE ET INSTRUMENTS DE POLITIQUE SOCIALE FAMILIALE (CAS DE LA POLOGNE)

RÉSUMÉ

L’objectif de cet article est de tenter de définir les facteurs qui, collectivement, devraient être utilisés par les instruments de la politique fiscale et sociale pour recevoir un soutien efficace de la politique familiale et obéir respectivement à la règle de justice. Les instruments de la politique fiscale sont les allégements fiscaux tels que les remises d’impôts, alors que la politique sociale utilise les transferts sociaux. En raison des défis contemporains de la politique familiale, l’État devrait utiliser les instruments de ces deux politiques.

Mots-clés: justice sociale, politique familiale, politique fiscale, politique sociale

* Doktor habilitowany, profesor US, Szczecin University, Institute of Legal Sciences.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

O analiză a orientărilor jurisprudențiale privind competența teritorială a instanței învestite cu soluționarea cererilor având ca obiect ocrotirea persoanei fiziceO analiză a orientărilor jurisprudențiale privind competența teritorială a instanței învestite cu soluționarea cererilor având ca obiect ocrotirea persoanei fizice

Ioan Ilieş NEAMŢ Ioana‑Anamaria FILOTE‑IOVU REZUMAT În acest articol, autorii îşi propun să evidenţieze şi să analizeze controversele existente în practica judiciară privind noţiunea de „domiciliu” ca element pentru determinarea

Nr. 2-2020Nr. 2-2020

EDITORIAL   Cornel Udrea Singurătatea colectivă pp. 21-29   STUDII   Vlad Ionuț Domocoș Consideraţii privind instituţia tutelei (II). Consiliul de familie – de la măreţie la decădere pp. 33-54