Valeriu STOICA

Valeriu STOICA

 

Studii:

 •  absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti;
 •  doctor în drept civil (1997), Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

 

 Activitate profesională:

 •  judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (1975-1985);
 •  judecător, Tribunalul Bucureşti (1985‑1987);
 • asistent universitar (1987-1990), lector universitar (1990-1997), conferenţiar universitar (1997-2004), profesor universitar (2004-prezent) la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;
 • conducător doctorat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept – Şcoala Doctorală (2006-prezent);
 •  profesor şi Decan, Institutul Naţional al Magistraturii (1991‑1993);
 •  ministru, Ministerul Justiţiei (1996-2000);
 •  arbitru, Curtea Română de Arbitraj (1993-2004);
 •  avocat, partener fondator, STOICA & Asociaţii Societate civilă de avocaţi (1995-prezent);
 •  director şi membru în consiliul ştiinţific al Revistei Române de Drept Privat;
 •  alte activităţi: Seminare, pregătire profesională, conferinţe internaţionale în SUA, Marea Britanie, Franţa, Olanda, Suedia, Egipt, Israel, Grecia, Italia, Danemarca, Austria, Norvegia, Finlanda, Spania, Germania, Belgia, Ungaria, Polonia.

 

Activitate ştiinţifică:

 • autor sau, după caz, coautor al lucrărilor: Creditele pentru consumatori. Provocări legislative şi tensiuni constituţionale româneşti (coautor), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017; Legea dării în plată – Argumente şi soluţii (coautor, coordonator volum), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016; Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009 (ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013; ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017; ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2021); Reconstrucţia dreptei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009; Istorie recentă 100% (coautor), Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009; Unificarea dreptei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008; Istorii duminicale, Ed. Libripress, Bucureşti, 2006; Drept civil. Drepturile reale principale, vol. II, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006; Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004; Provocări liberale (coautor), Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003; Puterea – un rău necesar, Ed. Allfa, Bucureşti, 2002; Postfaţă, îngrijirea ediţiei şi revizuirea traducerii la Tratatul de drept comparat, vol. I, II, III, de Leontin-Jean Constantinesco, Ed. All, Bucureşti, 1997; Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Ed. All, Bucureşti, 1997 (teza de doctorat); Practica judiciară penală, vol. IV (coautor), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1993; Codul civil adnotat (coautor), 6 ediţii, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Ed. All, Bucureşti.
 •  peste 100 de articole, studii şi note publicate în diverse reviste de specialitate;
 • speaker, moderator și organizator – conferințe naționale și/sau internaționale

 

Apartenenţă la organisme profesionale:

 • Membru – Baroul Bucureşti;
 • Membru – Institutul Internaţional al Drepturilor Omului, Strasbourg;
 • Arbitru – Curtea Internaţională de Arbitraj Comercial din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie (1993‑2004);
 • Expert în anul 2002 în domeniul reformei din dreptul ucrainean cu privire la garanţii reale mobiliare (proiectul Băncii Mondiale);
 • Expert – Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia: 1998‑2002);
 • Expert – Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei – Consiliul Europei (1994‑1996).

 

Proiecte de lege (reforma în cadrul Ministerului Justiţiei):

 •  Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;
 •  Legea nr. 99/1999, Titlul I, privind privatizarea societăţilor deţinute de stat;
 •  Codul de procedură civilă;
 •  Noul Cod fiscal şi Noul Cod de procedură fiscală;
 •  Noul Cod civil.

 

Premii:

 •  Doctor Honoris Causa, Universitatea  din Craiova (2019);
 •  Doctor Honoris Causa, Universitatea  „Ovidius” din Constanţa (2019);
 •  Doctor Honoris Causa Legum Scientiae, Universitatea de Vest din Timişoara (2017);
 •  Doctor Honoris Causa, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (2009);
 •  Premiul „Mihail Eliescu” al Asociaţiei Juriştilor acordat pentru lucrarea Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Ed. All, Bucureşti, 1997;
 •  Premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române acordat pentru lucrarea Practica judiciară penală, vol. IV (coautor), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1993.

Contact:

vstoica@stoica-asociatii.ro