Ioan-Ilieș NEAMȚ

Ioan Ilies Neamt

Studii:

 • absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum şi al masterului „Dreptul naţional şi european al afacerilor” din cadrul aceleiaşi universităţi clujene;
 • absolvent al Institutului Național al Magistraturii;
 • doctor în drept (drept civil) 2017, calificativ summa cum laude, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, sub coordonarea domnului acad. prof. univ. dr. Liviu Pop.

 

Activitate profesională:

 • judecător la Tribunalul Maramureș (2018 – prezent);
 • judecător la Judecătoria Baia Mare (2013 – 2017);
 • cadru didactic asociat la materiile Drept civil. Obligaţiile (nivel licență) şi Drept internaţional privat (nivel licență), Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (februarie 2017-iunie 2020);
 • cadru didactic asociat la materiile Drept medical (nivel licență – curs și seminar), Sănătate publică (nivel licență – curs și seminar) și Statutul persoanei fizice și persoanei juridice în UE (nivel master – curs și seminar), Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (an universitar 2017 – 2018);
 • visiting judge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1 august 2013 – 31 octombrie 2013);
 • vicepreşedinte al UNJR (2015 – 2023);
 • fondator, membru în consiliul științific și redactor-șef al publicației „Revista de Dreptul Familiei”.
 • membru în consiliul științific internațional al revistelor: „Diritto delle successioni e della famiglia” (Napoli, Italia); Revista Brasileira de Direito Contratual (Porto Alegre, Brazilia)

 

Activitate ştiinţifică:

Dintre articolele și studiile publicate, menționăm: Când divorțul devine cu adevărat un duel. sau despre cererea reconvențională în procesele de divorț, în R.D.F. nr. 2/2023; Acțiunea în revendicare. Acțiunile și inacțiunile care se circumscriu unor acte de stăpânire (Comentariu la dec. civ. nr. 708/A/2020 a Trib. Maramureș), în R.R.D.J. nr. 2/2023; Ar fi simplu, dacă nu ar fi complicat: divorțul judiciar prin acord, în R.D.F. nr. 1/2023; Un análisis del marco normativo general en materia de reproducción humana médicamente asistida en el Derecho rumano, în Revista de Derecho Civil (Spania) vol. X, nr. 1/2023; Obligația de minimizare a prejudiciului în materie delictuală, în Dreptul nr. 12/2022; Un alt fel de divorţ: divorţul din motive de sănătate, în R.D.F. nr. 2/2022; Lipsa coparticipării procesuale imperative. Remedii și consecințe, în R.R.D.J. nr. 2/2022; A fost de bunăvoie și nesilit de nimeni, dar m-am înșelat. Despre divorţul din culpă şi culpa din divorţ. Partea a II-a, în R.D.F. nr. 1/2022; Scurte considerații referitoare la probațiunea în litigiile izvorâte din contractele de e-commerce, în R.R.D.P. nr. 1/2022; Acțiunea oblică și acțiunea recovatorie la testul jurisprudenței, în R.R.D.P. nr. 3-4/2021; A fost de bunăvoie și nesilit de nimeni, dar m-am înșelat. Despre divorţul din culpă şi culpa din divorţ. Partea I, în R.D.F. nr. 2/2021; Interesul superior al copilului versus rolul activ al judecătorului. Sau despre universuri (aparent) paralele care se întâlnesc, în R.D.F. nr. Supliment/2021; Locuinţa alternantă. Sau când „interesele superioare ale părinţilor” sunt mascate sub forma interesului superior al copilului. O analiză critică, în R.D.F. nr. 1/2021; Regimul juridic al lucrărilor autonome cu caracter durabil edificate de un soţ pe terenul proprietatea exclusivă a celuilalt soţ, în R.D.F. nr. 2/2020; Divorţul ca urmare a separării în fapt a soţilor. Aspecte substanţial-procesuale, în R.D.F. nr. 1/2020; Poate frica față de un prejudiciu viitor constitui un temei suficient pentru o răspundere civilă delictuală actuală? O privire în cutia pandorei, în R.R.D.P. nr. 3/2020; Instrumente vechi pentru probleme noi. Prejudiciile în masă față-n față cu răspunderea civilă. Convergență sau antinomie?, în R.R.D.P. nr. 2/2020; Articolul 80 alin. (4) din Codul de procedură civilă și obligațiile pozitive ale statului în materia procesului echitabil, în R.R.D.P. nr. 2/2020; Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate, în R.D.F. nr. 1-2/2019; Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare, în R.R.D.P. nr. 2/2019; Din nou despre conversia monedei creditului și „înghețarea” cursului valutar. A schimbat cauza Andriciuc ceva?, în R.R.D.P. nr. 1/2019; Elemente de particularitate ale acţiunii colective, în R.R.D.P. nr. 4/2018; Modalitatea de determinare a componenţei clasei în acţiunile colective. Opt in, opt out sau mandatory?, în ACTA Universitatis „ Lucian Blaga”- Iurisprudentia nr. 1/2017; Forme ale acțiunii colective din perspectiva dreptului comparat, în ACTA Universitatis „Lucian Blaga”-Iurisprudentia nr. 2/2017; Evoluţia istorică şi geografică a acţiunii colective, în R.R.D.A. nr. 4/2017; Clauze abuzive. Conversia monedei creditului şi „îngheţarea cursului valutar”: soluţii compatibile cu analiza clauzelor abuzive, în R.R.D.P. nr. 5/2016; Momentul calitativ al încheierii contractului. Elementele esenţiale ale contractului, în R.R.D.P. nr. 4/2016;  Aspecte generale legate de competenţa judecătorului stagiar, în R.R.D.A. nr. 4/2014; Consideraţii generale cu privire la acţiunea reglementată de art. 12 şi 13 din Legea nr. 193/2000. Analiză de drept comparat, în R.R.D.P. nr. 6/2013.

 • autor al studiilor: The right of the spouses to use the family dwelling after divorce. The romanian perspective, în: C. Sanciñena Asurmendi, I. Fernández Chacón, C. Gago Simarro (dir.), La vivienda familiar, Ed. Arazandi, Navarra (España), 2023, pp. 813-830; Reproducerea umană asistată medical: adevăr sau provocare?, în D.A. Popescu, S. Golub (eds.), O familie pentru Europa, o Europă a familiilor? Studia Emese Florian Dedicata, Ed. Hamangiu, București, 2022, pp. 630-681; Considerații cu privire la suprapunerea reală și suprapunerea virtuală în planul cadastral în format digital, în D.A. Popescu, S. Golub (eds.), O familie pentru Europa, o Europă a familiilor? Studia Emese Florian Dedicata, Ed. Hamangiu, București, 2022, pp. 682-709; Class action la porţile cetăţii!(?), în I.Fl. Popa, D.A. Popescu (coord.), Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic European, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
 • coautor al articolelor: O analiză a orientărilor jurisprudențiale privind competența teritorială a instanței învestite cu soluționarea cererilor având ca obiect ocrotirea persoanei fizice (coautor Ioana-Anamaria Filote-Iovu), în R.D.F. nr. 2/2022; Căsătoria de convenienţă, nulă dar valabilă?! (coautor Stela Stoicescu), în A. Almășan, I. Vârsta, C.E. Zamșa (coord.), In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (The appearance in law. L’apparence en droit), t. III, Ed. Hamangiu, București, 2021; Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică, în R.R.D.P. nr. 3/2018 (coautor Laura-Cristina Neamț).
 • coautor al studiului: L’incidence en droit roumain du caractère collectif de l’événement sur le préjudice réparable et son évaluation (coautor, Laura Toma-Dăuceanu), în B. Dubuisson, Y. Quistrebert (coord.), Les dommages de masse. Recueil des travaux du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité civile et l’Assurance (GRERCA), Ed. Bruylant, Bruxelles, 2022, pp. 305-314.
 • coordonator al volumului „Răspunderea civilă în contextul provocărilor contemporane” (R.R.D.P. nr. 2/2020).
 • membru titular al AIJUDEFA – Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (Chile).
 • participant la diferite conferințe naționale sau, după caz, internaționale (organizator, moderator și/sau speaker), dintre care amintim: Conferința Națională „Sănătatea familiei și natalitatea” , ed. a II-a (15-16 mai 2024, sub egida Academiei Române și a Academiei de Științe Medicale, Cluj-Napoca) – moderator și speaker; „Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia” ed. a VI-a: În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului (10-11 noiembrie 2023, București) – organizator, moderator și speaker; „IV Congreso Internacional de AIJUDEFA – Perspectivas del Derecho de Familia: internacionalización y evolución tecnológica” (12-15 iunie 2023, Cancún, México) – speaker; Conferința Națională „Sănătatea familiei și natalitatea” (17-19 mai 2023, Academia Română, Academia de Științe Medicale, București) – speaker; „Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia” ed. a V-a (11-12 noiembrie 2022, București) – organizator, moderator și speaker; „Conferința Internațională Bienală”, ed. a XIV-a, Facultatea de Drept a Universității din Timișoara (20-21 octombrie 2022, Timișoara) – speaker și moderator; „Conferința Noutăți legislative în materia ocrotirii persoanei fizice. Impactul Legii nr. 140/2022” (28 septembrie 2022, București)” – speaker; „Conferința Dreptul Statului vs. Statul Dreptului (18 martie 2022, Cluj-Napoca) – moderator al panelului internațional; „Conferința (Inter)națională de Drept Civil. Familia” ed. a IV-a (22-23 octombrie 2021, București) – organizator, moderator și speaker; „Conferința Probleme dificile de drept civil (ed. 10). 10 ani de la intrarea în vigoare a Codului civil. Învingerea scepticismului (7-8 octombrie 2021, On-line) – speaker”; „Conferința Națională de Drept Civil. Familia” ed. a III-a (11-12 decembrie 2020, On-line) – organizator, moderator și speaker; „Conferința Internațională Bienală”, ed. a XIII-a, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara (6-7 noiembrie 2020, On-line) – speaker; „Conferința Națională de Drept Civil. Familia” ed. a II-a (27 septembrie 2019, București) – organizator și speaker; „Conferința Internațională de Carte funciară ´Camil Negrea´. Cartea funciară în context european. Perspective în dreptul național și comparat” (31 mai 2019, Cluj-Napoca) – speaker; „Conferința Națională de Drept Civil. Familia și parteneriatul civil” (29 septembrie 2018, Cluj-Napoca) – speaker; „Conferința Discriminarea în raporturile de muncă (28-29 mai 2015, București) – moderator”; „Conferința Utilizarea documentelor clasificate în proceduri judiciare. Consecințe. Standarde (13 decembrie 2015, București) – speaker” etc.
 • participant la diferite stagii de pregătire profesională în țară și străinătate.

 

Premii:

 • Premiul pentru „Gândire Juridică”, acordat de Societatea de Ştiinţe Juridice, 2024;
 • Premiul „Eugen A. Barasch acordat pentru studiul „A fost de bunăvoie și nesilit de nimeni, dar m-am înșelat. Despre divorțul din culpă și culpa din divorț”, publicat (partea I) în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021 și (partea a II-a) în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2022;
 • Premiul „Simion Bărnuțiu, acordat de Academia Română în cadrul ședinței solemne a Adunării Generale a Academiei Române din data de 12 decembrie 2019 pentru lucrarea „Acțiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masă. O analiză din perspectiva dreptului comparat”, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
 • Premiul „Henri Capitant pentru lucrarea „Acțiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masa. O analiză din perspectiva dreptului comparat”, Ed. Universul Juridic, București, 2017. Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Asociația Henri Capitant – România, pentru cea mai bună teză sau monografie juridică a anului pe teme de drept privat;
 • Premiul „Octavian Căpățână pentru articolul „Momentul calitativ al încheierii contractului. Elementele esențiale ale contractului”, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2016.  Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, pentru cel mai original și valoros studiu publicat în cursul anului 2016, în paginile Revistei Române de Drept Privat.
 • Premiul „Octavian Căpățână pentru articolul „Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?”, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2019. Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, pentru cel mai original și valoros studiu publicat în cursul anului 2019 în paginile Revistei Române de Drept Privat.
 • Câștigător al Marelui premiul al competiției internaționale Themis (Paris, noiembrie 2012).

 

Contact:

ioan.neamt@just.ro