[CUM A FOST] Conferința națională de drept civil. Familia. Ediția a III-a

În perioada 11-12 decembrie 2020, a avut loc Conferința națională de drept civil. Familia. Ediția a III-a, în format exclusiv online. Evenimentul a fost organizat de Revista de Dreptul Familiei, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, fiind integral transmis live pe Portalul Universul Juridic. Organizarea științifică a conferinței a aparținut prof. univ. dr. Călina Jugastru și jud. dr. Ioan Ilieș Neamț.

Trebuie făcută și precizarea că evenimentul se află în curs de acreditare INPPA, fiind inclus în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.

Astfel, pe parcursul a două zile, specialiști de prestigiu în domeniul juridic au abordat teme dintre cele mai diverse, vizând subiecte precum „reședința obișnuită” în dreptul internațional, motivele de divorț, autoritatea părintească și secretul medical al minorului ori altele asemenea.

Conferința s-a bucurat de larga participare a unor specialiști în domeniul juridic, teoreticieni și practicieni, dar și a unor specialiști în alte domenii, precum psihologia, sens în care vă prezentăm lista completă a participanților, după cum urmează:

– Conf. univ. dr. Maria Aluaș;

– Notar public drd. Oana-Elena;

– Av. Cătălina Dicu;

– Avocat Vlad Ionuț Domocoș;

– Notar public drd. Alexandru-Victor Doroș;

– Judecător drd. Gabriela Aura Fodor;

– Notar public drd. Gabriela-Rodica Ghile-Buzan;

– Lect. univ. dr. Juanita Goicovici

– Avocat Bogdan Ionescu;

– Conf. univ. dr. Lucia Irinescu –„Birdnesting”;

– Prof. univ. dr. Călina Jugastru;

– Judecător Lucian Lungu;

– Avocat Paula-Alina Lupu;

– Lector univ. dr. Carmen Oana Mihăilă;

– Consilier Bogdan Dumitru Moloman;

– Judecător dr. Ioan Ilieș Neamț;

– Lector univ. dr. Mihaela-Adriana Oprescu;

– Conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu;

– Conf. univ. dr. Paul Popovici;

– Conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki;

– Lector univ. dr. Nicolae-Horia Țiț;

– Psiholog George Visu-Petra.

În deschiderea evenimentului, cuvântul a revenit următorilor speakeri:

– Prof. univ. dr. Călina Jugastru, director al Revistei de Dreptul Familiei;

– Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț, redactor-șef al Revistei de Dreptul Familiei;

– Prof. univ. dr. Ioan Chelaru – Președintele Uniunii Juriștilor din România, Președintele Academiei de Științe Juridice din România;

– Nicolae Cîrstea, director al Grupului Editorial Universul Juridic.

Prima zi a conferinței a fost organizată în 3 paneluri, cu o tematică variată, fiecare dintre acestea fiind urmat de câte o sesiune de întrebări, ce a dat ocazia unor dezbateri intense și deosebit de interesante. Așadar, primul dintre cele trei paneluri a reunit lucrările dedicate problematicii minorului, abordând aspecte precum exercitarea autorității părintești ori instituția tutelei. În cadrul acestei secțiuni, moderate de prof. univ. dr. Călina Jugastru, prezentările au fost susținute de următorii specialiști:

– Conf. univ. dr. Maria Aluaș (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca) – Secretul medical al minorului și exercitarea autorității părintești (art. 487 C. civ.): protecție sau prejudiciu?;

– Av. Vlad Ionuț Domocoș – Considerații privind instituția tutelei;

– jud. drd. Gabriela Aura Fodor (Judecătoria Cluj-Napoca) – Probleme privind reprezentarea minorului victimă a infracțiunii de violență în familie.

Odată cu încheierea primei sesiuni de întrebări, a avut loc cel de-al doilea panel al conferinței, moderat de jud. dr. Ioan Ilieș Neamț. În cadrul acestei secțiuni, s-au abordat probleme precum consimțământul părinților biologici la adopție, rolul minorului pe scena juridică ori căsătoria acestuia. Astfel, în cadrul acestui panel au prezentat:

– Jud. Lucian Lungu (Tribunalul Botoșani) – Încercări de devoalare a rațiunilor cerinței consimțământului părinților biologici la adopție și de armonizare a prezumțiilor de comunicare cu mecanismul de formare a refuzului abuziv de a consimți la adopție;

– Lect. univ. dr. Carmen Oana Mihăilă (Universitatea din Oradea) – Căsătoria copilului. “Sweet 16”. O privire comparativă;

– Notar public drd. Gabriela-Rodica Ghile-Buzan – Rolul măștii minorului pe scena juridică.

La finalul celui de-al doilea panel a avut loc lansarea Revistei de Dreptul Familiei nr. 1/2020, la care au participat următorii speakeri:

– Prof. univ. dr. Călina Jugastru, directorul Revistei de Dreptul Familiei;

– Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț, redactor-șef al Revistei de Dreptul Familiei;

– Consilier superior Bogdan Dumitru Moloman, redactor-șef adjunct al Revistei de Dreptul Familiei.

Ulterior, în cadrul celei de-a treia secțiuni a conferinței, au fost prezentate lucrări referitoare la interesul superior al copilului, o nouă abordare privind divorțul ori situația juridică a soțului care a construit pe terenul aflat în proprietatea exclusivă a celuilalt soț. Acest panel a fost moderat de prof. univ. dr. Călina Jugastru. Așadar, au fost susținute următoarele prelegeri:

– Lect. univ. dr. Mihaela-Adriana Oprescu (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Principiul interesului superior al copilului în dreptul Uniunii Europene. De la consacrare teoretică la recunoaștere jurisprudențială în contexte cu elemente de extraneitate;

– Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț (Tribunalul Maramureș) – Despre destinul tragic(?) al soțului care construiește pe terenul proprietatea exclusivă a celuilalt soț;

– Conf. univ. dr. Lucia Irinescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – „Birdnesting” – O nouă abordare a divorțului și despre cum putem adapta prevederile art. 400 C. civ.

Cea de-a doua zi a evenimentului a fost, de asemenea, organizată sub forma a patru paneluri, urmate de câteva sesiuni de discuții. Astfel, primul panel a fost moderat de jud. dr. Ioan Ilieș Neamț, iar problematica abordată a inclus subiecte de tipul acordului de voință al soților la desfacerea căsătoriei, competența instanței judecătorești în materia cererilor de divorț, după cum urmează:

– Notar public drd. Oana-Elena Buzincu – Rolul acordului de voință al soților la desfacerea căsătoriei;

– Prof. univ. dr. Călina Jugastru (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) – O construcție dificilă: „reședința obișnuită” în divorțul internațional;

– Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – Considerații cu privire la caracterul normelor care reglementează competența instanței judecătorești în materia cererilor de divorț.

Următorul panel al evenimentului s-a desfășurat sub moderarea domnului Bogdan Dumitru Molomanconsilier superior, și a reunit teme precum procedura divorțului pe cale notarială ori a divorțului ca urmare a separării în fapt de lungă durată. Specialiștii invitați au susținut următoarele prezentări, deosebit de interesante:

– Notar public drd. Alexandru-Victor Doroș – Regimul juridic al termenului de reflecție din cadrul procedurii divorțului pe cale notarială;

– Av. Paula-Alina Lupu (Cabinet de Avocat Paula-Alina Lupu) – Pot constitui motivele de divorț temeiuri pentru acordarea despăgubirilor conform art. 388 C. civ.?;

– Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț (Tribunalul Maramureș) – Până când moartea ne va despărți… sau vom sta separați mai mult de 2 ani. O privire asupra divorțului ca urmare a separării în fapt de lungă durată.

După o nouă sesiune de întrebări, au urmat ultimele două paneluri ale conferinței, cel de-al treilea fiind dedicat unor prelegeri privind reprezentarea incapabililor, ascultarea copiilor în cauzele civile sau alienarea parentală. Acest panel a fost atent moderat de prof. univ. dr. Călina Jugastru, având loc următoarele prezentări:

– Conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Reprezentarea incapabililor din perspectiva dreptului internațional privat;

– Av. Bogdan Ionescu (Cabinet de Avocat Bogdan Ionescu) – Scurte considerații practice asupra aplicării dispozițiilor art. 1.002 alin. (3) C. pr. civ. în materie de minori și familie;

– Psiholog George Visu-Petra (Curtea de Apel Cluj) – Ascultarea copiilor în cauzele civile. Ghid de interviu;

– Av. Cătălina Dicu – Alienarea parentală – flagelul lumii moderne.

Conferința s-a încheiat cu un panel moderat de jud. dr. Ioan Ilieș Neamț. Pe durata acestui panel, participanții au prezentat lucrări ce au abordat teme precum carantina în  relațiile de familie ori instituționalizarea concubinajului. În cadrul acestui panel, au susținut prelegeri următorii specialiști:

– Lect. univ. dr. Juanita Goicovici (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Consimțământul la utilizarea postumă a materialului genetic reproductiv;

– Consilier superior Bogdan Dumitru Moloman (Compartimentul Autoritate Tutelară, Primăria municipiului Bistrița) – Pot fi virusate și puse în carantină relațiile de familie? Despre obligații și drepturi familiale în vremuri pandemice;

– Conf. univ. dr. Paul Popovici (Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca) – Summum ius, summa iniuria (despre excesul de formalism în interpretarea contractului dotal);

– Conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki (Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca) – Posibile considerații contributive privind necesitatea instituționalizării concubinajului în România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post