Consiliul de redacție

 

Ana-Luisa Chelaru

notar public, Camera Notarilor Publici Bucureşti,
doctor în drept civil

Viorica-Claudia Dumitrache

lector univ. dr., Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”,
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Marius Floare

lect. univ. dr., Facultatea de Drept,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,

Ioana Nicolae

prof. univ. dr., Facultatea de Drept,
Universitatea Transilvania din Braşov,

Ioana Laura Toma-Dăuceanu

lector univ. dr., Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucureşti