Indexări

I. Baze de date internaţionale recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice (conform Anexei 1 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4691/2011):

 

Revista Universul Juridic indexata BDI - HeinOnline logo

 

Revista de Dreptul Familiei indexata BDI - CEEOL logo

II. Biblioteci și cataloage internaționale (selecție):

            

 

III. Biblioteci și cataloage naționale (selecție):