Andreea Boar

Studii:

  • absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a masterului „Dreptul afacerilor” din cadrul aceleiași universități ieșene;
  • absolventă a Institutului Notarial Român;
  • doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Activitate profesională:

  • avocat în cadrul Baroului Iași (2010-2017);
  • notar public (2017-2020);
  • consilier juridic în cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (2020-2022);
  • șef serviciu Corpul de Control al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (2022-prezent)

Activitate științifică:

  • articole: Regimul executării pedepsei privative de libertate în cazul condamnaților minori și tineri, în al revistei Junior Probation vol. I, nr. 4/2010; Novația, studiu de caz în cazul contractelor încheiate cu Volksbank, în Revista  Notarilor Publici, anul 2015; Contribuția notarului public în situația în care viitorii soți/soții decid să renunțe la clauza cu privire la creanța de participare stipulată în art. 360 alin. (2) C. civ., în Buletinul Notarilor Publici nr. 4/2020; Încheierea unui act de dare în plată între societatea debitoare și creditorul ce deține și calitatea de asociat, în Buletinul Notarilor Publici nr. 1/2021; Tendințe noi în protecția adulților vulnerabili. Reforma incapacității și cerința discernământului, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2023 (coautor); Exheredarea. Teorie și practică notarială, în Buletinul Notarilor Publici nr. 1/2023 (coautor); Viziune notarială asupra impactului legiferării proprietății private a statului și a unităților administrativ-teritoriale prin Codul administrativ, articol în curs de publicare în Suplimentul Revistei de Drept Public; The belonging of the assets to the public domain. The coherence of the domeniality criteria, în AA.VV, Text, context și subtext în drept. Conferința internațională a doctoranzilor in drept, ed. a XV-a, Timișoara, 2023, Ed. Universul Juridic, București, 2023.
  • cărți (coautor): Dobândirea proprietății imobiliare în România din 1831 până în 1989 (vol. I), coord. D. Rotaru, D. Dunca, Ed. Notarom S. A., București, 2020; Regimul juridic al proprietății imobiliare din 1990 până în prezent, (vol. II), coord. D. Rotaru, D. Dunca, Ed. Notarom S. A., București, 2020; Codul penal pe înțelesul copiilor, coord. T. Duca, M. Dunea, M. Păduraru, Ed. Solomon, București, 2020; Organizarea cultelor religioase din România și regimul juridic al bunurilor acestora, coord. D. Rotaru, D. Dunca, Ed. Notarom S. A., București, 2021
  • diverse conferințe naționale și internaționale

Premii:

Premiul „Andrei Rădulescu” oferit de către Uniunea Juriștilor din România pentru lucrarea monografică în două volume Dobândirea proprietății imobiliare în România din 1831 până în 1989 și Regimul juridic al proprietății imobiliare din 1990 până în prezent, acordat colectivului de autori coordonat de către D. Rotaru, D. Dunca

Contact:

av.andreea.fandache@gmail.com

notar.fandache@yahoo.com