Ioan-Ilieș NEAMȚ

Ioan Ilies Neamt

Studii:

 • absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum şi al masterului „Dreptul naţional şi european al afacerilor” din cadrul aceleiaşi universităţi clujene;
 • absolvent al Institutului Național al Magistraturii;
 • doctor în drept (drept civil) 2017, calificativ summa cum laude, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, sub coordonarea domnului acad. prof. univ. dr. Liviu Pop.

 

Activitate profesională:

 • judecător la Judecătoria Baia Mare (2013 – 2017), judecător  la Tribunalul Maramureș (2018 – prezent);
 • cadru didactic asociat la materiile Drept civil. Obligaţiile (nivel licență) şi Drept internaţional privat (nivel licență), Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (februarie 2017-iunie 2020);
 • cadru didactic asociat la materiile Drept medical (nivel licență – curs și seminar), Sănătate publică (nivel licență – curs și seminar) și Statutul persoanei fizice și persoanei juridice în UE (nivel master – curs și seminar), Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (an universitar 2017 – 2018);
 • visiting judge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1 august 2013 – 31 octombrie 2013);
 • vicepreşedinte al UNJR (2015 – prezent).
 • fondator, membru în consiliul științific și redactor-șef al publicației „Revista de Dreptul Familiei”.

 

Activitate ştiinţifică:

 1. autor al lucrării: Acțiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masă. O analiză din perspectiva dreptului comparat, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
 2. coautor al lucrărilor: Drept civil. Obligaţiile. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, București, 2016 (ed. I), 2018 (ed. a II-a revăzută și adăugită); și Admiterea la INM. Probele scrise și proba psihologică. Aplicații și explicații psihologice, Ed. Universul Juridic, București, 2017 (ed. I), 2018 (ed. a II-a revăzută și adăugită), 2019 (ed. a III-a revăzută și adăugită);
 3. autor sau, după caz, coautor, al mai multor articole şi studii publicate în „Revista de Dreptul Familiei”, „Revista Română de Drept al Afacerilor” și „ACTA Universitatis Lucian Blaga. Iurisprudentia”.

Dintre articolele și studiile publicate, menționăm: „Poate frica față de un prejudiciu viitor constitui un temei suficient pentru o răspundere civilă delictuală actuală? O privire în cutia pandorei”, în R.R.D.P. nr. 3/2020; Instrumente vechi pentru probleme noi. Prejudiciile în masă față-n față cu răspunderea civilă. Convergență sau antinomie?, în R.R.D.P. nr. 2/2020; Articolul 80 alin. (4) din Codul de procedură civilă și obligațiile pozitive ale statului în materia procesului echitabil, în R.R.D.P. nr. 2/2020; Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate, în R.D.F. nr. 1-2/2019; Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare, în R.R.D.P. nr. 2/2019; Din nou despre conversia monedei creditului și „înghețarea” cursului valutar. A schimbat cauza Andriciuc ceva?, în R.R.D.P. nr. 1/2019; Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică, în R.R.D.P. nr. 3/2018 (coautor); Modalitatea de determinare a componenţei clasei în acţiunile colective. Opt in, opt out sau mandatory?, în ACTA Universitatis „ Lucian Blaga”- Iurisprudentia nr. 1/2017; Clasificarea acţiunilor colective, în ACTA Universitatis „Lucian Blaga”-Iurisprudentia nr. 2/2017; Evoluţia istorică şi geografică a acţiunii colective, în R.R.D.A. nr. 4/2017; Clauze abuzive. Conversia monedei creditului şi „îngheţarea cursului valutar”: soluţii compatibile cu analiza clauzelor abuzive, în R.R.D.P. nr. 5/2016; Momentul calitativ al încheierii contractului. Elementele esenţiale ale contractului, în R.R.D.P. nr. 4/2016; Class action la porţile cetăţii!(?), în I.Fl. Popa, D.A. Popescu (coord.), Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic European, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; Aspecte generale legate de competenţa judecătorului stagiar, în R.R.D.A. nr. 4/2014; Consideraţii generale cu privire la acţiunea reglementată de art. 12 şi 13 din Legea nr. 193/2000. Analiză de drept comparat, în R.R.D.P. nr. 6/2013.

d. coordonator al volumului „Răspunderea civilă în contextul provocărilor contemporane” (R.R.D.P. nr. 2/2020).

e.  membru titular al AIJUDEFA – Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (http://www.aijudefa.com)

Premii:

 • Premiul „Simion Bărnuțiu”, acordat de Academia Română în cadrul ședinței solemne a Adunării Generale a Academiei Române din data de 12 decembrie 2019 pentru lucrarea „Acțiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masă. O analiză din perspectiva dreptului comparat”, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
 • Premiul „Henri Capitant” pentru lucrarea „Acțiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masa. O analiză din perspectiva dreptului comparat”, Ed. Universul Juridic, București, 2017. Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Asociația Henri Capitant – România, pentru cea mai bună teză sau monografie juridică a anului pe teme de drept privat;
 • Premiul „Octavian Căpățână” pentru articolul „Momentul calitativ al încheierii contractului. Elementele esențiale ale contractului”, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2016.  Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, pentru cel mai original și valoros studiu publicat în cursul anului 2016, în paginile Revistei Române de Drept Privat.
 • Premiul „Octavian Căpățână” pentru articolul „Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?”, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2019. Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, pentru cel mai original și valoros studiu publicat în cursul anului 2019 în paginile Revistei Române de Drept Privat.