Stela Stoicescu

Studii:

 • Doctor în drept, summa cum laude, Drept civil, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept („Rolul judecătorului național în asigurarea justului echilibru între libertatea de exprimare și dreptul la reputație în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului” – coordonator : Prof. Emerit Dr. Corneliu Bîrsan);
 •  Stagiu de formare profesională în cadrul Curţii Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg – 01 august 2015 – 31 octombrie 2015;
 • auditor de justiţie, INM – octombrie 2013 – iunie 2015
 • Master Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (2014);
 • Licenţă, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (2013)

Activitate profesională:

 • Asistent universitar la disciplinele „Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale”, „Drept civil. Parte generală” şi „Drept civil.Persoane”, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – februarie 2021 – prezent;
 • Formator colaborator, disciplina CEDO, Institutul Naţional al Magistraturii – aprilie 2017 – prezent;
 • Activitate de seminarizare – colaborator, disciplina „Drept civil. Parte generală” şi „Drept civil.Persoane”, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – octombrie 2017 – ianuarie 2021;
 • Activitate de seminarizare – colaborator, disciplina „Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale”, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – 2014 – prezent;
 • Judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, secţia civilă : 30.01.17- prezent;
 • Judecător stagiar, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti 01.07.2015-30.01.2017.

Activitate științifică:

 • autor al lucrarii Libertatea de exprimare versus dreptul la reputatie. Aplicarea standardului CEDO in jurisprudenta nationala, 2019,
 • autor a numeroase articole publicate în diferite reviste de specialitate, dintre care amintim: Revista Română de Drept Privat, Revista de Dreptul Familiei, Dreptul, Revista Forumul Judecatorilor etc.
 • coautor al studiului: Căsătoria de convenienţă, nulă dar valabilă?! (coautor Ioan Ilieș Neamț), în A. Almășan, I. Vârsta, C.E. Zamșa (coord.), In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (The appearance in law. L’apparence en droit), t. III, Ed. Hamangiu, București, 2021.

Contact:

stoicescu.stela@drept.unibuc.ro