Cătălin Lungănașu

Studii:

  • doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara (2019)
  • masterat în Dreptul Afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara (2010)
  • licenţiat în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara (2008)

 

Activitate profesională (sinteză):

  • asistent univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara;
  • judecător, Tribunalul Timiș (aprilie 2022-prezent);
  • judecător, Judecătoria Timișoara (mai 2020-martie 2022); Judecătoria Reșița (iunie 2018-aprilie 2020); Judecătoria Drobeta-Turnu Severin (decembrie 2014-mai 2018)

 

Activitate publicistică (sinteză):

  • autor sau coautor: Drept procesual civil. Executarea silită (coautor împreună cu Alin Trăilescu), Ed. C. H. Beck, București, 2021; Contestația la executare – instituție fundamentală a dreptului procesual civil – autor, ed. a 2-a adăugită și revizuită, Ed. C. H. Beck, București, 2021; Contestația la executare – instituție fundamentală a dreptului procesual civil – autor, Ed. C. H. Beck, București, 2019.
  • autor sau coautor de articole și studii publicate în diverse reviste de specialitate: Revista de Dreptul Familiei; Revista Română de Drept privat; Revista Română de Drept al Afacerilor; Dreptul; Curierul Judiciar; Revista Română de Jurisprudență; Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept; Revista Română de Executare Silită etc.
  • participant la diferite conferințe naționale și internaționale

 

Premii:

  • Premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun articol publicat în „Revista Română de Executare Silită” în anul 2018 pentru articolul Admisibilitatea cererii de suspendare a executării silite (publicat în „Revista Română de Executare Silită” nr. 2/2018) acordat în cadrul Conferinței Naționale de Executare silită, 25.09.2019, Facultatea de Drept a Universității din București.

Contact:

catalin.lunganasu@e-uvt.ro