Ioana NICOLAE

Ioana NICOLAE

Studii:

 •        absolventă a Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (2000);
 •        doctor în drept (2007), Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
 •        curs de formare mediator (2012).

 

Activitate profesională:

 • avocat definitiv în cadrul Baroului Braşov (2003-prezent);
 • evaluator ARACIS (2013-prezent);
 •  preparator universitar (2001-2004); asistent universitar (2004-2007); lector universitar (2007-2013); conferenţiar universitar (2013-2015); profesor universitar (2015-prezent), Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Transilvani Braşov;
 •  prodecan (2016-prezent), Facultatea de Drept  din cadrul Universităţii Transilvania Braşov;
 •  membru al Colegiului editorial al Journal of Politics and Law, Canada;
 •  membru al Consiliului editorial al revistelor: Acta Universitatis Danubius. Juridica; Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series VII: Social Sciences. Law;

 

Activitate ştiinţifică:

 1. a) articole şi studii publicate în prestigioase reviste de specialitate indexate BDI (spre exemplu: „Revista de dreptul familiei”; „Dreptul”; „Pandectele Române”, „Revista Română de Drept Privat”, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia”; „Revista Universul Juridic”; „Law Review” „Revista Română de Drept al Afacerilor”; „Revista de Ştiinţe juridice” etc.);
 2. b) lucrări publicate ca autor sau în coautorat:
 •  Devoluţiunea legală şi testamentară a moştenirii, Ed. Hamangiu, 2016;
 •  Fişe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligaţii. Contracte. Succesiuni. Familie, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016 (ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017; ed. a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018; ed. a IV-a, revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018) (coautor);
 • Dreptul familiei în context naţional şi în raporturile de drept internaţional privat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;
 • Drept civil. Succesiuni. Moştenirea legală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;
 • Drept civil. Succesiuni. Moştenirea testamentară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;
 • Instituţii de dreptul familiei, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
 • Contractul de întreţinere. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009.

 

Premii:

 • Premiul de excelenţă acordat de către Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea Fişe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligaţii. Contracte. Succesiuni. Familie, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016.

Contact:

ioanan1977@yahoo.com