Marius FLOARE

Studii:

 •        absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2002) și al masterului „Instituții de drept privat” din cadrul aceleiași universități clujene (2004);
 •        absolvent al modulului pedagogic organizat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic al Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2007);
 •        doctor în drept (drept civil), Facultatea de Drept a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca (2014).

 

Activitate profesională:

 •        asistent universitar (2013-prezent), Facultatea de Drept a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca;
 •       avocat în cadrul Baroului Cluj (2005-prezent) și membru al Consiliului Baroului Cluj (2018-prezent).

 

Activitate științifică:

 1. a) articole și studii publicate în prestigioase reviste de specialitate indexate BDI (spre exemplu: „Revista Română de Drept Privat”, „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Iurisprudentia”, „Curierul judiciar” etc.);
 2. b) lucrări publicate ca autor sau în coautorat:
 • Fișe de drept civil. Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, București, 2018 (coautor);
 • Buna și reaua-credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun, Ed. Universul Juridic, București, 2015;
 • Dreptul familiei – Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, București, 2013.

 

Premii:

 • Premiul „Simion Bărnuțiu” acordat în anul 2017 de către Academia Română pentru lucrarea Buna și reaua-credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun, Ed. Universul Juridic, București, 2015.