Constantin Necula

Studii (sinteză):

 • absolvent al ULBS, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” (Teologie ortodoxă pastorală) (1994);
 • studii aprofundate – Teologie practică – ULBS, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” (1996);
 • doctor în teologie, ULBS, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” (2004);
 • atestat de abilitare, conducător de doctorat – ULSB (2017).

Activitate profesională (sinteză):

 • conferențiar universitar (2007-prezent), lector universitar (2002-2007), asistent universitar (1998-2002), preparator universitar (1995-1998), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”;
 • consilier misiune, pastorală și imagine (2009-2019); consilier administrativ-bisericesc (2007-2009); secretar, sector vicar-administrativ (2006-2007); preot (1996-prezent); diacon
  (1994-1996), Arhiepiscopia Sibiului, Mitropolia Ardealului.

Activitate științifică (sinteză):

Autor a:

 • 62 cărți autor unic;
 • 25 volume colective;
 • 21 volume coordonate/editate;
 • 5 cărți traduse în limba română din patristică și din literatura de specialitate;
 • 91 studii în volume colective și în volume de conferințe; capitole de cărți;
 • 87 studii în reviste de specialitate;
 • 159 recenzii și prezentări de carte (selectiv);
 • 84 prefețe, studii introductive și postfețe;
 • 40 traduceri publicate în reviste/periodice;
 • 185 articole/eseuri publicate în reviste/periodice de spiritualitate, istorie, cultură (selectiv);
 • numeroase interviuri și articole publicate în presa locală, națională și internațională.

Participant la diferite conferințe naționale și internaționale

 

Contact:

constantin.necula@ulbsibiu.ro

*sursă info: https://teologie.ulbsibiu.ro/