Dan Andrei POPESCU

Adina Renate MOTICA

        Studii:

  • absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca;
  • doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1996);
  • stagii de pregătire și documentare în anul 2002 la Universitatea „Exeter Aih” din Marea Britanie;
  • membru fondator al asociației „Henri Capitant”;
  • fondator și editor general al Revistei de Drept Internațional Privat și Drept Privat Comparat.

          Activitate profesională:

   • conferențiar universitar al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca;
   • notar public (2003-prezent);
   • activități didactice în Germania, la Universiatea „Exeter”, în programul Erasmus – Socrates Universitatea Treirsi Bonn, în anii 1992 și 1998;
   • membru în consiliul de redacție al Revistei Române de Drept Privat.

   Activitate științifică (sinteză):

  •  In Honorem Dan Chirică. Între dogmatica dreptului și rațiunea practică (coautor și coordonator alături de Ionuț Florin Popa, Liviu-Marius Harosa și Sergiu Golub), Ed. Hamangiu, București, 2018;
  •  Specificitate și complementaritate în dreptul privat european. Conflictele de legi și de jurisdicții și integrarea juridică europeană (coautor și coordonator), Ed. Hamangiu, București, 2012;
  •  Ghid de drept internațional privat în materia succesiunilor, Ed. Notarom, București, 2015;
  •  Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic European (coautor și editor coordonator alături de Ionuț Florin Popa), Ed. Universul Juridic, București, 2015;
  •  Drept  internațional  privat.  Tratat,  vol.  I,  Ed.  Lumina  Lex, București,  1999;
  •  Contractul  de  societate,  Ed.  Lumina  Lex,  București, 1996;
  •  Drept  civil.  Persoana  juridică,  Ed. Lumina  Lex,  București, 1994;
  •  Drept  civil.  Persoana  fizică,  Ed. Lumina  Lex,  București, 1993;
  •  Drept  civil.  Teoria  generală,  curs  litografiat,  Universitatea  „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1991;
  •  autor sau, după caz, coautor, al mai multor articole și studii publicate în diverse reviste de specialitate.
 •    Premii: 
  • Premiul „Octavian Căpățână” pentru articolul „Dreptul european al moștenirilor sau cum să traversezi râul simțind pietrele. Dreptul succesoral între trauma tradiției și perspectiva modernității. Principiile Regulamentului european al succesiunilor, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2014.  Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat.