Flavius-Antoniu Baias

Studii:

  • absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București;
  • absolvent al cursului postuniversitar „Dreptul comerțului internațional” organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universității din București;
  • doctor în drept al Universității din București, 2001.

 

Activitate profesională (selecție):

 • avocat în cadrul Baroului București începând cu anul 1985;
 • profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
 • profesor invitat al mai multor universități din străinătate, dintre care: Facultatea de Drept, Universitatea Paris I „Panthéon-Sorbonne” (mai 1996; februarie 2014); Facultatea de Drept, Universitatea din Poitiers (martie 2010); Facultatea de Drept, Universitatea Bordeaux IV „Montesquieu” (decembrie 2010); Facultatea de Drept, Universitatea Sao Paulo, Brazilia (noiembrie 2011); Facultatea de Drept, Universitatea Louvain-La-Neuve, Belgia (martie 2013); Facultatea de Drept, Universitatea din Strasbourg (februarie 2017);
 • secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției (1998-2000);
 • arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (din 2002);
 • director al publicației „Analele Universității din București. Seria Drept” (2002-2006);
 • director editorial al Editurii C. H. Beck (2006-2008);
 • redactor al revistei „Buletinul Curților de apel” (2007);
 • șef de catedră, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2006-2008);
 • decan, Facultatea de drept, Universitatea din București (2008-2020). 

Activitate științifică (selecție):

 • autor al lucrării Simulația. Studiu de doctrină și jurisprudență, Ed. Rosetti, București, 2003;
 • coautor al lucrărilor: Codul civil. Comentariu pe articole, ed. a III-a (coord. Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei), Ed. C. H. Beck, București, 2021; Noul Cod civil. Comentariu pe articole (coord. Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei), Ed. C. H. Beck, București, 2012 (ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014); Noul Cod de procedură civilă. Comentat și adnotat, vol. I., 1-526 (coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), Ed. Universul Juridic, București, 2013 (ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016); Noul Cod de procedură civilă. Comentat și adnotat, vol. II., Art. 527-1134 (coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), Ed. Universul Juridic, București, 2016; Constituția României. Comentariu pe articole (coord. I. Muraru, E.S. Tănăsescu), Ed. C.H. Beck, București, 2008 (ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2019); Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, vol. I., Legea nr. 10/2001 comentată și adnotată”, Ed. Rosetti, București, 2001; Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, vol. II., Legislație și jurisprudență, Ed. Rosetti, București, 2001; Drept civil. Teoria generală a obligațiilor (C. Stătescu, C. Bîrsan), Ed. ALL, București (contribuție la revizuirea și aducerea la zi a lucrării împreună, ed. 1992, 1993, 1994, 1995); Legislația familiei, ediție îngrijită, Ed. ALL, București, 1994 (ed. a II-a, 1995);
 • autor sau, după caz, coautor de articole și studii publicate în prestigioase reviste de specialitate, precum: „Revista română de drept”; „Studii și cercetări juridice”; „Studii de drept românesc”; „Dreptul”; „Revista de drept comercial”; „Pandectele Române”; „Analele Universității din București. Seria Drept”; „Revista română de drept privat”.
 • participant la diferite conferințe naționale și internaționale.

 

Premii și decorații:

  • Premiul Asociației COPY-RO (societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor), pentru lucrarea „Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată și adnotată”;
  • Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pentru lucrarea „Simulația. Studiu de doctrină și jurisprudență”, apărută la Ed. Rosetti, București, 2003;
  • Premiul „Paul C. Vlachide” al Uniunii Juriștilor din România (decembrie 2003), pentru lucrarea „Simulația. Studiu de doctrină și jurisprudență”, apărută la Ed. Rosetti, București, 2003;
  • Diploma de onoare a Uniunii Juriștilor din România (decembrie 2008), pentru contribuția la lucrarea „Constituția României. Comentariu pe articole”, coord. I. Muraru și E. S. Tănăsescu, Ed. C. H. Beck, București, 2008;
  • Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România (decembrie 2008), pentru contribuția adusă la coordonarea lucrării „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Ed. C.H. Beck, București, 2012;
  • „Steaua României”, în grad de Comandor (2000);
  • „Palmes Académiques”, în grad de Cavaler, conferit de Republica Franceză (2011);
  • „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (25 noiembrie 2021).

Contact:

flavius.baias@drept.unibuc.ro