Gabriela-Aura Fodor

Studii:

  • absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;
  • absolventă a masterului „Ştiinţe penale şi criminalistică” organizat de Facultatea de Drept (Cluj-Napoca) din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti;
  • absolventă a Institutului Național al Magistraturii.

Activitate profesională:

  •  judecător la Tribunalul Specializat Cluj (2022 – prezent);
  • judecător la Judecătoria Cluj-Napoca (2014-2022);
  • visiting judge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (01.11.2014 – 31.01.2015);
  • membru al European Law Institute;
  • membru al Uniunii Naţionale a Juriştilor din România.

Activitate științifică:

  • autor sau, după caz, coautor al unor articole publicate în reviste de specialitate juridică, dintre care menţionăm, cu titlu de exemplu: „A View Upon The Evolution Of Religious And Juridical Perspectives On Witchcraft” în revista International Journal of Juridical Sciences a Universităţii „Agora” nr.2/2011, „Public law and private law in administrative law” în Curentul Juridic, nr.1/2013, „Sancţionarea vrăjitoriei ca infracţiune în lumina prevederilor articolului 9 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului” în Revista Forumul Judecătorilor nr.1/2013, „Infracţionalitatea împotriva siguranţei statului. Realităţi şi perspective” în Fiat Iustitia nr.2/2014, „Suggestions for the Realisation of the Preventive Purpose of Criminal Sanctions Regarding the Crime of Child Pornography Committed Using Information Systems” în Fiat Justitia nr.2/2016, „Suggestions for the Realisation of the Preventive Purpose of Criminal Sanctions Regarding the Crime of Child Pornography Commited Using Information Systems” în Fiat Justitia nr.2/2016, „The Criminalization of Child Pornography: The Problem of Ensuring a Balance Between Fundamental Human Rights and Public Order and Morals” în Curentul Juridic nr.1/2017; „Probleme de interpretare și aplicare a noilor norme ce incriminează pornografia infantilă comisă prin sisteme informatice” în volumul Probleme de drept apărute în legislația, doctrina și jurisprudența penală ulterior reformei legislative din 2014, ed. C.H. Beck, București, 2019 Probleme privind reprezentarea minorului victimă a infracţiunii de violenţă în familieîn Revista de Dreptul Familiei nr.2/2020.
  • participant la diferite conferințe naționale sau, după caz, internaționale, dintre care amintim: conferinţa internaţională „Dreptul şi Religia” (2011, Oradea), conferinţa internaţională „Necesitatea reformei în drept şi administraţie publică” (2011, Târgu Mureş), conferinţa internaţională „Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe” (2012, Ljubljana, Slovenia), conferinţa internaţională „Crimes, Criminals and the New Criminal Codes: Assesing the Effectiveness of the Legal Response” (2014, Cluj-Napoca), conferinţa internaţională „The Rule of Law in the Digital Era” (2015, Cluj-Napoca), conferinţa „Preventing and Combating Cybercrime” (2016, Cluj-Napoca), conferinţa internaţională „The Efficiency of Legal Norms” ed. a VIII-a – „Globalization and Law” (2019, Cluj-Napoca) participant şi speaker în cadrul workshop-ului „Challenges in Health Law”.

Contact:

aura_fodor@yahoo.com