Gabriela Cristina Frențiu, Divorțul și procedura divorțului în teoria și practica judiciară, Editura Universul Juridic, București, 2023, 368 pag.

Bogdan Dumitru Moloman

(…) Lucrarea „Divorţul şi procedura divorţului în teoria şi practica judiciară”, apărută de curând în colecţia „Biblioteca de drept civil şi drept procesual civil” a Editurii Universul Juridic, reprezintă o călătorie atât prin dreptul material, cât şi prin cel procesual, prezentând, într-o manieră accesibilă, problematica desfacerii căsătoriei, apelând, nu de puţine ori, la jurisprudenţa europeană şi naţională, oferindu-i lucrării un caracter preponderent practic.
În cuprinsul celor 368 de pagini se regăsesc analizate aspecte precum competenţa soluţionării unei cereri de divorţ, competenţa în relaţiile dintre statele membre şi nemembre ale Uniunii Europene, recunoaşterea unei hotărâri de divorţ pronunţate în străinătate şi executarea acesteia pe teritoriul României; de asemenea, în cuprinsul lucrării se examinează formele de divorţ şi efectele pe care acesta le produce în relaţiile dintre soţi, dintre părinţi şi copii, fără însă ca autoarea să se aplece şi asupra problematicii partajului judiciar. (…)

 

Recenzie publicată în RDF nr. 2/2023