Ioan Chelaru

Studii (sinteză):

  • Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1980);
  • doctor în drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1996);

Activitate profesională (sinteză):

  • prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti;
  • preşedintele Academiei de Ştiinţe Juridice din România;
  • președintele Uniunii Juriștilor din România;
  • avocat, Baroul Neamț.

 

Activitate publicistică (sinteză):

  • cărți: „Drept internațional privat român”, Ed. Universul Juridic, București, 2022 (coautor, Ana-Luisa Chelaru); „Străinii în România” Ed. Universul Juridic, București, 2016 (coautor, Ana-Luisa Chelaru); „Căsătoria şi divorţul – Aspecte juridice civile, religioase şi de drept comparat”, Ed. A92 ACTEON, Iași, 2003; „Drept Internațional Privat” – curs universitar,Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007; „Drept Internațional Privat” – curs universitar, Ed.II, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009; „Constituția României comentată și adnotată cu dezbateri parlamentare și jurisprudența Curții Constituționale”, Ed. Universul Juridic, București, 2015 (coautor Cristian Ionescu).
  • articole publicate în diverse reviste de specialitate;
  • participant la conferințe naționale și internaționale.